Заради опасно заболяване по птиците заседава специална комисия

Заради опасно заболяване по птиците заседава специална комисия

Комисия във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI H5) се проведе в зала „Струма“ на Областна администрация – Перник.

Д-р Параскева Татаркова – директор на ОД „Безопасност на храните“ запозна присъстващите със заболяването и ситуацията към момента в страната и уточни, че има редица заболявания, които са общи за човека и за животните- т.нар. зоонози. На територията на област Перник е установено само заболяването ку-треска, но няма основание за притеснение, защото животните не показват признаци на заболяване. Татаркова допълни, че са открити и антитела в сборни млечни проби от животни, намиращи се на територията на общините Брезник, Земен и Перник. След направени индивидуални кръвни проби има само една съмнителна, а другите са отрицателни. Започната е ваксинация, която ще продължи в рамките на три години. Д-р Татаркова уточни, че инфлуенцата към момента е на територията на областите Велико Търновно, Пазарджик, Хасково и Добрич, а огнищата са седем на брой.

Eпизоотичната комисия се проведе под председателството на зам.-областния управител на област Перник Илинка Никифорова. В комисията се включиха представители на Областна администрация – Перник, общините от областта, ОДБХ Перник, РЗИ Перник, ОДМВР Перник, РДПБЗН – Перник, Областно пътно управление, Ловно-рибарски сдружения, Държавни горски стопанства от областта и ДЛС „Витошко- Студена“.