Приключиха археологическите разкопки при трънското село Врабча

Приключиха археологическите разкопки при трънското село Врабча

Приключиха разкопките на археологическия обект при трънското село Врабча. Могилният некропол от ранната желязна епоха, бе открит случайно през 2019г. Първоначалните предположения за него възникват заради иманярски набези и извадени от там материали. Проучвателните дейности се извършват с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Макар че, през 2021 г. не бяха отпуснати средства от там, разкопките продължиха със собствени средства на Регионалния исторически музей в Перник. Тази година отново беше спечелен проект и към момента дейностите на могилния некропол са напълно приключени.

„За пет години успяхме напълно да проучим един изключително интересен некропол, който представя една непозната част от културата от 8-6 век преди Христа. Това е повод за гордост, тъй като много малко са археологическите обекти, които са проучени от А до Я. Обектът е интересен, защото няма в България друг, подобен на него. Той дава информация за непроучени досега компоненти от българската култура”- коментира археологът Филип Михайлов- ръководител на разкопките.

Това е малък, локален некропол на една малка общност, живяла там през ранно- желязната епоха. Мястото е било важно за тези хора, които го ползват повече от век. Използвани са били многократно едни и същи погребални съоръжения при погребване на кости.

Открити са фибули. Тези древни брошки освен за украшение, са служели и за закопчаване на дрехите. Археолозите ценят тези артефакти, тъй като те имат доста точна хронология и едно по-тясно разпространение и помагат при датировката на даден обект.

През следващата година ще бъде направена изложба, която ще покаже цялостната работа на екипа, както и откритите находки.