Емоционално протече първата сесия на Общинския съвет в Трън

Емоционално протече първата сесия на Общинския съвет в Трън

Много емоционално премина първата редовна сесия на новоизбрания Общински съвет на община Трън. Въпреки че ППГЕРБ има мнозинство в този Общински съвет, за пръв път от осем години, съотношението между ППГЕРБ и опозицията в местния минипарламент е толкова крехко. Общинските съветници от ППГЕРБ са 6, от –ПП Има такъв народ-4 и от БСП-1. На заседанието стана ясно, че съветниците от ПП Има такъв народ и от БСП са се обединили.

Дневният ред на тази сесия включваше шест точки. От тях две бяха организационни- свързани с избора на временна комисия за изготвянето на проект на Правилник за дейността на местния законодателен орган и утвърждаване на декларациите по Закона за противодействие на корупцията. Липсата на опит у съветниците от ПП Има такъв народ си пролича в изказванията на общинските съветници. Според Борис Ангелов, срокът за изготвянето на проекта за Правилник бил недостатъчен и той поиска да бъде удължен. Председателят на Общинския съвет Бойчо Харалампиев поясни, че Общинският съвет е длъжен да се съобразява с определени срокове, заложени в нормативната уредба. Резонно бе искането на Борис Ангелов проектът за Правилник да бъде предоставен за обсъждане на обществеността на Трън. Според Ангелов, време е да се даде възможност на жителите на общината да вземат по-активно участие в работата на местния минипарламент. Бойчо Харалампиев уточни, че правилникът е продължение на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. В тази връзка единственото, което може да бъде коригирано в него са дните за провеждането на сесиите и часа им. Харалампиев уточни, че не се предвижда обществено обсъждане на правилника. Той ще бъде обсъждан на следващото заседание на Общинския съвет, когато ще могат да присъстват и граждани. Проектът на правилника ще бъде публикуван на страницата на Общината в интернет и ще бъде изпратен на всеки общински съветник.

Общинският съветник от БСП Ташко Минков поздрави кмета и председателя на Общинския съвет с новия мандат. Той изрази задоволството си от това, че в този Общински съвет има промяна: „Искам да поздравя и новите колеги. Радвам се, че има промяна в Общинския съвет и се надявам тя да е за добро както за общината, така и за гражданите. Въпреки че представителите на ГЕРБ  са болшинство, искам да подчертая, че по отношение на Общинския съвет резултатът на местните избори беше приблизително 50% на 50%. В тази връзка искам да предложа временната комисия да се състои от 6 човека, за да има баланс от гладна точка на съотношението между управляващи и опозиция в местния законодателен орган на общината“, заяви Минков. Председателят на Общинския съвет се опита да обясни, че при четен брой членове може да се блокира работата на комисията, но от опозицията настояваха за четен брой членове на комисията. При гласуването на това предложение, то не беше прието.

Дебати предизвика и точката за определянето на заплатата на кмета, председателя на Общинския съвет и на общинските съветници. Липсата на опит, породи дебати за принципа, по който се формират възнагражденията на кмета и председателя на Общинския съвет.

Според Борис Ангелов, възнаграждението на общинските съветници било много ниско. Наложи се Бойчо Харалампиев да разясни каква е дейността на Общинския съвет и участието на общинските съветници в работата му. Това, обаче, явно не удовлетвори опозицията, защото Ангелов заяви, че според него имало  първа класа хора, втора класа и трета класа- общински съветници. Харалампиев се опита да обясни, че възнагражденията се определят на база брой население. Това не удовлетвори опозицията. Общинските съветници от Има такъв народ попитаха защо сега се коригирали заплатите на кмета и на председателя на Общинския съвет. Наложи се отново председателят на Общинския съвет да разяснява защо.

Така в общи линии протече първото заседание на Общинския съвет. Очевидно сравняването на възнагражденията на общинските съветници в столицата с тези в малка община като Трън не е в полза на трънските общински съветници. В крайна сметка всички точки бяха приети. Но опозицията се обедини и в повечето случаи гласува против.