Деца изобразиха в картини вредата от тютюнопушенето

Деца изобразиха в картини вредата от тютюнопушенето

Във връзка с отбелязването на 16 ноември Международен ден без тютюнопушене, в ЦПЛР-ОДК Перник бе открита изложба с творби от АРТ Ателие на тема: „Вредите от тютюнопушенето и въздействието на алкохола!“. Това е съвместна инициатива на РЗИ Перник и ЦПЛР-ОДК Перник, в която в седмицата между 6 – 15 ноември се включиха над 70 деца от школите по живопис и изобразително и приложно изкуство към ЦПЛР-ОДК, с учители г-жа Марина Стоянова и г-н Боян Александров. Основната идея на екипите на двете институции бе в условията на извънкласни форми на обучение, свързани с осмислянето на свободното време и с личностната изява, да се постави задача на децата от школите по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК да работят върху две теми с изключително медико-социално значение – тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. Целта бе децата, чрез използване на различни форми на изобразителното изкуство, да покажат личното си отношение към тези две толкова актуални теми. Резултатът: Децата приеха много сериозно и отговорно поставената задача. В неформална среда имаха възможност да търсят информация и материали по темите, да обсъждат и да изведат оригинални идеи, да създадат въздействащи рисунки с точно и ясно послание. Изложбата бе подредена именно във фоайето на Детския комплекс, за да може проблемът да бъде забелязван непосредствено и ежедневно да се напомня, че избор и решение има.