Административният съд се произнесе по жалби за избора на кмет и на Общински съвет в Ковачевци

Административният съд се произнесе по жалби за избора на кмет и на Общински съвет в Ковачевци

Административен съд-Перник излезе с решения по жалбите на ППГЕРБ и ПП “Възраждане“ във връзка с решенията на ОИК-Ковачевци за избора на кмет на община Ковачевци и на Общински съвет.

Административният съд се произнесе с Решение № 199 от 16.11.2023 г. по АД № 468/2023 г. като  потвърди Решение № 99-МИ от 30.10.2023 на ОИК-Ковачевци, с което е обявен Васил Кирилов Станимиров, издигнат от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, за избран за кмет на община Ковачевци, област Перник на първи тур.

 Административният съд се произнесе с Решение № 198 от 16.11.2023 г. по АД № 467/2023 г. като  потвърди Решение № 100-МИ от 30.10.2023 на ОИК-Ковачевци, с което са определени резултатите от гласуването за общински съветници на община Ковачевци от проведените избори за общински съветници на 29 октомври 2023 г. Съгласно разпоредбата на чл. 459, ал. 7 от ИК, в процеса по обжалване на резултатите от изборите съдът се произнася по законосъобразността на решенията на общинската избирателна комисия, като разглежда само обстоятелствата, посочени в жалбите, депозирани пред него. И по двете административни дела съдебният състав намира, че в Решение № 99-МИ и в Решение № 100-МИ от 30.10.2023 на ОИК-Ковачевци не са допуснати посочените в жалбите пороци. В хода на съдебните производства също не са установени съществени нарушения в изборния процес, които да водят до невъзможност за установяване на действителната воля  или до опорочаване волята на избирателите и водещи до промяна на крайния резултат, отразяващ избора на кмет на Община Ковачевци, респективно до избора на общински съветници на община Ковачевци. Обжалваните решения са издадени от компетентен орган, в законоустановената форма, постановени са при спазване на административно-производствените правила и в съответствие с материалния закон, поради което и са потвърдени. Решенията  подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването им.