Кметът на Радомир предприе мерки по повод двете деца, изведени от непознат по време на час в училище

Кметът на Радомир предприе мерки по повод двете деца, изведени от непознат по време на час в училище

Кметът на община Радомир Кирил Стоев реагира по повод случая с двете деца, изведени от непознат по време на час в училище.
Стоев проведе разговор с директорите на училищата в община Радомир. По
случая е започнато досъдебно производство и обстоятелствата в момента се
изясняват и разследват от прокуратурата. Училището, в което се е случил
инцидента е държавно и тук мерките трябва да бъдат взети от МОН. Вече е
подготвена и сведена до знанието на директорите заповед до всички
училища на територията на общината, по отношение на пропускателния
режим, като за общинските тя е от абсолютно задължителен характер, 
заяви Кирил Стоев. Компромис със сигурността и здравето на децата не
може и не бива да се прави, затова ще бъдат разпоредени проверки и ще
бъдат взети своевременни мерки, ако има пропуски в това отношение,
добави още Стоев.
В заповедта е изтъкнато стриктното спазване на пропускателния режим в
детските градини и училищата на територията на община Радомир. В документа се посочва и да се съблюдава изпълнението на заповед №РД09-5639/17.11.2022г. на министъра на образованието и науката, наредба №15 от 22 юли 2019г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Във всяко училище да бъде монтирана антипаник брава на входните врати, ако това не е направено до момента и да бъде осигурен пропускателен контрол на входовете на всяка образователна институция, се казва още в нареждането.