РЗИ- Перник организира скринингова кампания за ранно откриване на диабет

РЗИ- Перник организира скринингова кампания за ранно откриване на диабет

Регионалната здравна инспекция организира и проведе тази седмица скринингова кампания за ранно откриване на диабет. Инициативата е във връзка с отбелязването на Световния ден за борба с диабета, в рамките на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г

Събитието се реализира в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Култура без граници“ и Детска градина №4 „Чуден свят“ – гр. Перник.

По време на скрининга със станция за телемедицина, предоставена от Хъбис ЕООД, са изследвани 28 лица от екипа на детската градина. Освен кръвна захар са измерени и следните медицински показатели: ръст, тегло, индекс телесна маса, температура, сърдечен ритъм, сатурация, кръвно налягане, ЕК.

Организирана бе и дискусия на тема: „Захарен диабет“. Лектор бе Веселка Генчева – заместник-председател на СНЦ „Култура без граници“.