Забраниха пазарите за живи животни и животинска продукция от 10 ноември, с малки изключения

Забраниха пазарите за живи животни и животинска продукция от 10 ноември, с малки изключения

  Българската агенция по безопасност на храните забранява от 10.11.2023 година организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици.

От БАБХ съобщиха че забраната се отнася за организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици, включително екзотични животни и птици, животински продукти, както и изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и птици. Забраната не важи само за рибата, рибните продукти и пчелният мед.

Причината за забраната е влошената епизоотична обстановка по отношение на особено опасни по животните, възникнали на територията на България през настоящата година, като: инфлуенца по птиците, от която до момента са засегнати над 1 200 000 птици; африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите, бруцелоза, ку треска и други заболявания.

На въпроса- кое налага прилагането на тази строга мярка, директорът на ОД БАБХ-Перник д-р Параскева Татаркова заяви: “Тази мярка е наложителна, за да ограничим и спрем разпространението на някои болести, които могат да доведат до сериозни загуби за бизнеса и стопаните.  Както знаете, открити са огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в няколко области: Велико Търново, две в Пазарджик, едно в Хасково и три в Добрич. В Кюстендил е открито огнище на бруцелоза. Хората не вярват, но ситуацията наистина е сериозна и трябва да предприемем спешни мерки. Забраната, наложена с настоящата заповед, е до изричната ѝ отмяна“.

При констатиране на нарушения на наложените забрани на нарушителите ще се налагат принудителни административни мерки. От ОДБАБХ в Перник поясниха, че санкциите за нарушителите са много солени. Това е поради факта, че на практика се нарушават няколко забрани. Първо заповедта за забрана на пазарите. След това, че животните се докарват без превозен билет, заради забраната и други. От ОДБАБХ подчертаха, че наред със санкциите, на нарушителите ще бъдат конфискувани  и животните.