Книгата „Зидарци, Пернишка област. Минало и настояще“ представиха в Перник

Книгата „Зидарци, Пернишка област. Минало и настояще“ представиха в Перник

Снощи в изложбената зала на Регионален исторически музей (РИМ) – Перник бе представена книгата „Зидарци, Пернишка област. Минало и настояще“ на историка Георги Радославов.

Проявата се организира от Държавния архив (ДА) в града съвместно с РИМ, Регионалното дружество на краеведите и Община Перник. Музикален поздрав към присъстващите с песни от Граово и Знеполе (Трънско) отправи Женска фолклорна група „Седмошарица“ към Народно читалище „Нови хоризонти 2009 г.“ Перник.

Представяне на книгата „Зидарци, Пернишка област. Минало и настояще“ направи Цветелина Романова, главен експерт. Тя разказа, че по време на своята издирвателска дейност авторът е използвал многобройни документални източници и архивни документи от масивите на ДА – Перник, Централен държавен архив, Дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново и от фонда на РИМ.

Като историк, общественик и бивш кмет на село Зидарци, Радославов се позовава на своя богат личен и професионален опит, както и на записаните спомени на информатори от селото. Книгата му, създавана в продължение на над 20 години, проследява периода от възникването на населеното място до наши дни. Обърнато е сериозно внимание на бита на населението, подема на културата и самодейността, демографските процеси,  колективизацията на селското стопанство, благоустрояването и др. Книгата дава ценни сведения и за местни жители участвали във войните за национално обединение. Представени са още бележити личности от Зидарци – спортисти, общественици и др.

Авторът сподели, че докато е създавал книгата е срещнал много хора, оказали му морална и материална подкрепа.

„Човек не можеше да издържи духовно сам на този сериозен маратон. Да напишеш книга с толкова много факти, опиране на документи, на спомени и информатори, не беше лесно. За моя радост, достойнството на това издание е, че голяма част от описаното в него, е преминало покрай мен самия“, допълни Радославов. Той коментира, че доста материали са отпаднали в процеса преди отпечатване на книгата, но е доволен, че записаното в нея е запазено и ще бъде предадено.

Като професионален историк и изследовател Радославов събира, проучва и публикува в местните и централни български медии исторически материали за миналото на Пернишка област. Участвал е в 71 национални научни конференции със свои разбработки. Той е познат на перничани като дългогодишен уредник в РИМ. Работил е още като учител по история. В продължение на един мандат е кмет на родното си село, а четвърт век е председател и на местното читалище.