156 свободни работни места предложи Бюрото по труда в Перник

156 свободни работни места предложи Бюрото по труда в Перник

След като две поредни седмици предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места намаляваха, то през изминалата седмица те се увеличиха, макар и само с 4 и станаха 156.  Добрата новина е, че има увеличение и при свободните работни места за безработни висшисти с 6 и достигнаха 18.

На трудовата борса в Перник през отминалата седмица се предлагат свободни места за:  бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, техник-механик, чистач-хигиенисти, касиери,  продавач-консултанти, склададжии, инженер-производство, медицински сестри, общи работници, готвачи, електрошлосери,  автомонтьор, шлосери,  шивачи, химик-аналитик, домашна помощница, сътрудници социални дейности, кранисти, пакетировачи, комплектовачи,  шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, обслужващ работник промишлено производство, спедитор,  разливач на метал, машинни оператори вулканизирне на гуми, машинен оператори шиене, машинисти на еднокофов багер, работници в кухня, шофьор товарен автомобил, кроячи на текстил, водопроводчици, биолог, монтажници на електронни елементи, работници спомагателни шивашки дейности, обслужващи магазин, работник в гъбарник, монтажник на дограма, лесничей,  машинни оператори бродерия, рецепционист на хотел, общи работници за поддържане на сгради, монтажници на електронни елементи, месач, шофьор-куриер, специалист интернет поддръжка, инженер-енергетик, машинни оператори фармацефтични продукти, обслужващи кулинарен щанд, техници-телекомуникация, обслужващи бензиностанция-газостанция, учител на деца с умствена изостаналост, учител в детска градина, лекар, огняр, лични асистенти, оперативен дежурен, счетоводител, оператори на преса, инженер-механик, управител на магазин

Пернишкият трудов пазар за пореден път показа, че е непредвидим. Доказателство за това е фактът, че преди две седмици свободните работни места в региона се увеличиха, а след това две седмици намаляваха, след което през изминалата се увеличиха, макар и с малко.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

 И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 138 свободни места и 18 за безработни висшисти.