Обучение свързано със здравословно хранене и хранене в детски колективи организира РЗИ

Обучение свързано със здравословно хранене и хранене в детски колективи организира РЗИ


Регионалната здравна инспекция в Перник организира и проведе обучение на медицински и не медицински специалисти от детски заведения. Подобно обучение не е правено в област Перник много отдавна.

 за повишаване информираността, относно ползите от здравословно хранене и хранене на организираните детски колективи

Обучението се проведе на 8 и 10 ноември 2023 година от 14.00 часа в сградата на РЗИ – Перник. Специалисти от здравната инспекция запознаха присъстващите както с ефекта от здравословното хранене на подрастващите върху здравословното им състояние, така и върху тяхното развитие. Целта беше да се повиши информираността, относно ползите от здравословно хранене и хранене на организираните детски колективи.

Обученията бяха организирани от Регионална здравна инспекция – Перник, във връзка с реализиране на дейности в рамките на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 год.

В обученията взеха участие директори на детски заведения, медицински специалисти от здравните кабинети към детските заведения и домакини.