Езиковата гимназия обяви литературен конкурс за есе

Езиковата гимназия обяви литературен конкурс за есе

ГПЧЕ „Симеон Радев“ обяви литературен конкурс „Инес Павлова“, който се посвещава на Инес Павлова – възпитаник на ГПЧЕ „Симеон Радев“ и преводач.

Конкурсът се организира от бивши възпитаници, ръководството и учители от гимназията. Той си поставя за цел да мотивира млади таланти, настоящи възпитаници на гимназията.

Темата е „Училище за живота“, а в него могат да участват младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години (в гимназиална училищна степен 8 – 12 клас) в направление есе. Творбите не трябва да са публикувани. Участието в конкурса е анонимно и е необходимо всеки участник да постави в отделен плик лист с информация за себе си, която съдържа – три имена, телефонен номер и телефон за връзка. Пликът с данните се запечатва и в поставя в по-голям плик с творбата.

Творбите се предават в сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“ до 15.12.2023 г. в канцеларията на училището. Победителите ще бъдат обявени на 03.01.2024 г.

Ще бъдат дадени следните награди- една голяма награда – грамота и парична награда в размер на 500 лв., за класираните на второ място – грамота и парична награда в размер на 300 лв., а за трето място- грамота и парична награда в размер на 200 лв.

Журито може да връчи една поощрителна награда – грамота и ваучер за книги в размер на 50 лв.