Обновяват фасадата на Общински исторически музей в Радомир

Обновяват фасадата на Общински исторически музей в Радомир

Започна работа по обновяване на фасадата на Общински исторически музей-Радомир. Дейностите включват, както извършването на ремонт на фасадата, така и вътрешен ремонт. Чрез предвидените СМР ще се подобри енергийната ефективност на обекта, както и ще бъде обновена и осъвремена фасадата на музея. В поръчката се предвижда вътрешен ремонт на обслужващи помещения за персонала с цел повишаване на санитарно-битовите условия за работа. В изложбената зала поради моралната амортизация на осветителните тела е предвидена тяхната подмяна.