Над 8 милиарда лева се предвиждат в проекта за бюджет на НЗОК за 2024 година

Над 8 милиарда лева се предвиждат в проекта за бюджет на НЗОК за 2024 година

Над 8 милиарда лева се предвиждат в проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година, обяви председателят на Надзорния съвет на НЗОК и заместник-министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски след заседание на надзорниците.

По време на заседанието е било първото разискване на проекта. Според него, документът е обсъждан и с Българския лекарски съюз.

„Вървим към много балансиран бюджет, в който най-големият ресурс е заложен за извънболничната помощ“, поясни доц. Околийски.

В първичната извънболнична помощ и в специализираната извънболнична помощ са заложени съответно с по над 100 млн. лв. повече в сравнение с ресурса в бюджета за тази година. По думите му е готова и наредбата, в която детайлно са описани всички възможни профилактични прегледи за пациентите.

Според Околийски,  увеличените средства трябва да се разходват внимателно, а целта е осигуряване на разширен профилактичен пакет за гражданите.

По време на заседанието надзорниците са решили още от резерва на  здравната каса да бъдат разблокирани около 140 млн. лв. за заплащане на дейности, извършвани в болниците.