Забраняват пазарите за живи животни и животинска продукция в цялата страната

Забраняват пазарите за живи животни и животинска продукция в цялата страната

  Българската агенция по безопасност на храните забранява от 9.11.2023 година организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици.

От БАБХ съобщиха че забраната се отнася за организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици, включително екзотични животни и птици, животински продукти, както и изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и птици.

Причината за забраната е влошената епизоотична обстановка по отношение на особено опасни по животните, възникнали на територията на България през настоящата година, като Инфлуенца по птиците, африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и други. заболявания

Забраната, наложена с настоящата заповед, е до изричната ѝ отмяна.

При констатиране на нарушения на наложените забрани на нарушителите ще се налагат принудителни административни мерки.

Контрола по изпълнението на заповедта е възложен на ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ и ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Контрол на храните“.