Здравната вноска остава 8% и следващата година

Здравната вноска остава 8% и следващата година

Здравната вноска няма да бъде увеличена и остава 8% от осигурителния доход. Това предвижда проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2024 година. Той ще бъде разискван на заседание на Надзорния съвет на Касата в петък. Във финансовата рамка са предвидени разходи за над 8,160 млрд. лв. или с над 1,100 млрд. повече спрямо 2023 година.

В проектобюджета са заложени здравноосигурителни приходи в размер на малко над 7,950 млрд. лева, от които почти 4,900 млрд. са приходи от здравни вноски и над 3 млрд. са трансфери за здравно осигуряване.

В разчетите е отразено повишението на минималната заплата на 933 лева от 1 януари догодина. През 2024 г. съгласно писмо от Министерство на здравеопазването са предвидени трансфери за над 173 млн. лв, които са за финансиране на разходите за ваксини, дейности за здравно неосигурени лица и други. За болниците традиционно е предвиден най-големият дял от средствата в здравноосигурителните плащания – малко над 3,500 млрд. лв., съобщи БНР.

За личните лекари са предвидени над 560 млн. лв., за специализираната извънболнична помощ са заложени 562 млн., а за дентални дейности – близо 329 млн. лв. За лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са предвидени общо над 2,100 млрд. лева.