„Гора фест в Югозапада“ се проведе на територията на ЮЗДП

„Гора фест в Югозапада“ се проведе на територията на ЮЗДП

Организатори на събитието бяха „Евро Сълюшънс“ ЕООД – представител на горска техника Logset  и Alstor и „НКМ България“ ЕООД, представител на японската техника Takeuchi. Демонстрацията на работа с горска техника от ново поколение се проведе на територията на ТП „ДГС Дупница“ със съдействието на Югозападното държавно предприятие, което предостави терена за събитието.

Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов приветства присъстващите и каза, че тези машини, освен че са ефективни, показват модела, по който работят по- напредналите държави.

Бяха представени машини от пет производители. През 2022 година ЮЗДП закупи по проект CLIMAFORCEELIFE харвестър от най- ново поколение. Поводът за закупването му е експериментално извеждане на отгледни сечи чрез прилагане на нови модели на работа в горски територии. Дърветaта  се маркират предварително, за да се даде простор на тези, които остават, да нарастват по- бързо както на височина, така и на дебелина, в зависимост от периода, в който се отсичат. Дейността в два обекта на ТП „ДГС Невестино“ вече е приключена. След приключване на проекта, машината може да се използва в обекти, където видът сеч е по- подходящ за работа с харвестър.

При откриването на събитието, инж. Чамбов подчерта, че очаква през следващата година ЮЗДП да закупи нова високоефективна техника.