МЗ направи важни уточнения за необходимостта от електронна рецепта

МЗ направи важни уточнения за необходимостта от електронна рецепта

Във връзка с постъпилите множество жалби на пациенти срещу електронните рецепти, от Министерството на здравеопазването направиха няколко важни уточнени, които пациентите трябва да знаят.

 Електронната рецепта е задължителна само за две групи медикаменти –

антибиотици за системна употреба и лекарства за лечение на диабет.

 Електронна рецепта не се изисква за антибиотични капки за очи, антибиотични

кремове, съставки (ампули) за лекарства, които се приготвят в аптека и др.

 Издадените до влизане в сила на Наредбата рецепти на хартиен носител, чиято

валидност е 6 месеца, се изпълняват по досегашния ред