Частен съдебен изпълнител продава на публичен търг най-голямото строително предприятие в пернишко- „Заводски строежи“

Частен съдебен изпълнител продава на публичен търг най-голямото строително предприятие в пернишко- „Заводски строежи“

Частен съдебен изпълнител  Елена Добренова обяви на публичен търг имоти на най-голямото строително предприятие в областта „Заводски строежи“ АД. Публичната процедура стартира на 7.11.2023 г. и ще приключи в 17.00ч на 7.12. 2023 г. Публичната  продажба е в полза на кредитора на фирмата- банка ДСК.

Търгът ще се проведе на 8.12.2023 г. от 9.00ч в Районен съд Перник, зала №8, в присъствието на явилите се купувачи.

С оглед на функционалната си свързаност и по молба на кредитора, 10 имота, собственост на фирмата, се продават заедно. Пазарната стойност на имотите е 3 581 164 лв.  При първа  публична продажба се продава 80% от оценката и началната цена, от която ще започне търгът е 2 864 931.20 лв.

ЧСИ Елена Добренова поясни, че участниците в търга трябва да знаят, че при закупуването на имота, обявеният за купувач дължи 20% ДДС върху предложената цена.

Желаещите да огледат имотите, които са обект на търга, могат да направят това всеки четвъртък, от стартирането на продажбата до завършването й от 13.00 ч до 16.00 ч. Документите за търга се намират в Районен съд-Перник.

ЧСИ подчерта още, че наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан съгласно нормативната уредба, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30%, ще бъдат обявени за недействителни.

ЧСИ Елена Добренова поясни още, че сградите, намиращи се върху три от имотите, собственост на „Заводски строежи“ АД, няма да бъдат подавани на този търг. Става въпрос за две промишлени сгради и административната. Обект на публична продан на този търг ще бъде само земята, върху която са построени.

Пазарната стойност на земята на тези имоти е 102 120 лева. При първата публична продажба се продава 80% от оценката, така че началната стойност, от която ще започне търга е 81 696 лв.

„Заводски Строежи“ АД е най-голямото строително предприятие на територията на област Перник. Дело на строителите, работещи в него, е изграждането на емблематични за нашия регион предприятия като: ТЕЦ „Република“,  Завод „Ленин“, завод „Камет“, заводите в Червена могила, циментовият завод в Батановци. Наред с това, предприятието е изпълнило не малко обекти в Русия и Германия.