Наближава крайният срок за участие в конкурса „Национален парк „Рила“- познат и непознат“

Наближава крайният срок за участие в конкурса „Национален парк „Рила“- познат и непознат“

Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, община Благоевград, Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и Югозападно държавно предприятие ДП – Благоевград организират десетото издание на Национален ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.

Конкурсът се провежда за петнадесета поредна година – пет години беше с регионален статут и се провеждаше с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк „Рила“. През последните девет учебни години конкурсът „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ се провежда като национален поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители и родители от цялата страната.

В края на тази седмица изтича крайният срок за изпращане на творбите – 9.11.2023 г. (четвъртък). Ученическите творби трябва да се изпращат на адрес: 2700 Благоевград, ул. „Бистрица” №1 /Младежки дом/, п.к. 152, ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Откриването на изложбата, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състоят на 24.11.2023 г. (петък) в Благоевград.

Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и да се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Организаторите искат да насочат младите хора към красотата и ценностите на природата, да провокират въображението и креативността им като се формира активно гражданско поведение и стремеж към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка. Не на последно място ще се популяризира уникалното природно богатство в НП „Рила”.

В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страна, като направленията са: „Рисунка“ – І-ІV клас, V-VII клас и VIII-XII клас; „Разказ“ – V-VІІ клас; „Стихотворение и/или Есе“ – VIIІ-ХІІ клас; „Фотография“ – I-XII клас; „Мултимедийна презентация“ – V-VII клас и VIII-XII клас; „Приложен еко-дизайн“ – V-VII клас и VIII-XII клас.

Ето и изискванията към участниците:

1. Конкурс „Рисунка“:

 рисунките да са на картон в размер 35/50 см без паспарту;

 материалите и техниката на рисуване са по избор;

 всяка рисунка може да бъде придружена с мото или кратко послание, отпечатано на отделен лист или на гърба на рисунката.

2. Конкурс за литературно творчество – „Разказ“, „Стихотворение“ или/и „Есе“:

Литературните творби трябва да са написани на шрифт Times New Roman, размер – 12-14 pt и изпратени в 3 /три/ екземпляра.

3. Конкурс „Фотография“:

 всеки участник може да представи до 2 /две/ черно-бели или цветни снимки;

 минимален формат на фотографиите – 20/30 см;

 Задължително условие е снимката да е с дата на заснемането;

 на гърба на снимките в долния десен ъгъл да се посочи: наименование и място на заснемане, име и фамилия на автора, клас, адрес, e-mail, телефон за връзка и населено място.

4. Конкурс „Мултимедийна презентация“:

 разработките да са на диск или флаш-памет;

 обем до 20 слайда и максимална продължителност при представяне до 10 минути;

 няма ограничения за използваните софтуерни продукти, материали и техники. Ще се поощряват разработки със собствен снимков материал и клипове, които са атрактивни, оригинални, достоверни и пряко свързани с Национален парк „Рила“;

 задължително условие е да се посочи: софтуерни продукти, които са използвани, име на произведението, име и фамилия на автора, клас, адрес, e-mail и телефон за връзка на училището, извънучилищното учреждение или друга институция, име на ръководителя, населено място.

Конкурсът ще се проведе в два етапа:

• Първи етап – комисия от специалисти ще прегледа и оцени разработките.

• Втори етап – 10 /десет/ ученици, събрали най-много точки от първия етап ще представят творбите си пред комисия в рамките до 10 минути в деня на отчитане на резултатите от конкурсите /24.11.2023 г./. След публичната защита ще се обяви крайното класиране в конкурса.

5. Конкурс „Приложен еко-дизайн“

Всеки ученик може да представи макет, облекло, предмети за дома и други, изработени от естествени и рециклиращи се материали.