Съдът потвърди глобата от 5 милиона лева на НАП, за теча на лични данни

Съдът потвърди глобата от 5 милиона лева на НАП, за теча на лични данни

Софийският районният съд (СРС) потвърди глобата от 5,1 милиона лева, наложена на Националната агенция за приходите (НАП) от Комисията за защита на личните данни. Това съобщиха за БТА от съда.

Санкцията беше наложена за изтеклите данни при хакерската атака през 2019 година. Решението на Софийския районен съд подлежи на обжалване.

С решението си съдът осъжда НАП да заплати в полза на КЗЛД сумата от 140 лева – разноски по делото, представляващи юристконсултско възнаграждение, както и в полза на СРС сумата от 5560,80 лева – разноски по делото за възнаграждения на вещи лица.

В мотивите си съдът посочва, че се „налага да бъде напомнено“, че в крайна сметка достатъчно основание за санкциониране се явява самото неприлагане на съответните подходящи технически мерки, а не осъществяването на нерегламентирания достъп до лични данни.

Напълно несъмнено и безспорно е, че НАП обработва лични данни, и за опазването им е следвало да бъдат предприети съответните подходящи технически мерки, посочва съдът.

Според магистратите за вземането на това решение няма каквото и да било обвързващо значение даването от страна на който и да било административен орган на предписания до НАП във връзка с опазване на информацията, представляваща лични данни.