Държавен металуртичен завод в Перник – началото

Държавен металуртичен завод в Перник – началото

На 5 ноември 1953 г. официално е пуснат в експлоатация първият в България завод за добив на чугун и стомана и производство на прокат.

На заседание на Министерския съвет от 20 февр. 1949 г. е прието Постановление № 13 за строеж на Държавен металургичен завод за черни метали в с. Църква и е назначен за директор инж. Камен Каменов. С Указ № 191 от 29 апр. 1955 г. заводът получава името Държавен металургичен завод „Ленин“ – Димитрово (Перник).

През 1949 г. датират геолого-проучвателните дейности за избор на строителна площадка. Решаваща роля изиграват близостта до ТЕЦ „Република“ и язовир Студена. Строителните работи започват още през следващата година. 

По проект застроената площ е 600 декара и заводът работи при пълен металургичен цикъл с основни цехове – доменен, мартенов, агломерационен, сортировъчен, сортопрокатен, листопрокатен и спомагателни – ремонтно-механичен, железопътен, автотранспортен, водоснабдителен, електроснабдителен, кислороден, газогенераторен, компресен и други спомагателни дейности.

На 8 авг. 1953 г. е извършено пробното производство на I мартенова пещ. На 28 окт. 1953 г. е пуснат в експлоатация сортопрокатен цех. През следващите две години строително-монтажните работи по изграждането на завода продължават. През апр. 1957 г. е пуснат в редовна експлоатация доменния цех, а през май същата година влиза в експлоатация IV мартенова пещ. На 5 окт. 1959 г. влиза в експлоатация част от строящия се листопрокатен цех, а на 21 юли следващата година –  стан 2300 за производство на дебела и корабна ламарина. Прeз 196З г. е завършена реконструкцията на III и IV мартенови пещи, като капацитета им е увеличен от 50 на 70 тона.

Държавен архив – Перник  съхранява едноименен фонд на завода с дванадесет инвентарни описа, с 1107 архивни единици и хронологични граници на документите 1949 – 2008 г. Годишни и стопански планове, статистически данни и анализи, заповеди по дейността, бюджети и баланси, протоколи на стопанския съвет, кореспонденция с министерства и богат набор от илюстративни документи – каталози, вестници и снимки, допълват историята на първия в България Държавен металургичен завод.