Увеличили са се болните от варицела, ковид и други заразни заболявания в региона

Увеличили са се болните от варицела, ковид и други заразни заболявания в региона

Тройно са се увеличили болните от варицела в региона през изминалата седмица. През периода са регистрирани 10 болни, при 3-ма за предходната седмица. Заболелите са деца от общините: Перник и Радомир и се лекуват от личните си лекари. Засегнати са  колективите на ДГ №1 „Миньорче“ – в Перник, ДГ „В. Терешкова“ – в Батановци, СУРИЧЕ „Д-р П. Берон“ – Перник, НУ „Арх. Зиновий“ – Радомир, СУ „Темелко Ненков“ –Перник и ПГИ -Перник.

Увеличили са се и заболелите от заразни болести. Констатирани са 61 болни, при 44 за предходната седмица.

Повече са и заразените с коронавирус в региона. През седмицата са установени 47 болни, при 38 за предходната. Заболелите са от всички общини в областта. Най-много са болните на възраст над 70 години- 13. Следват възрастовите групи: 61-70 г. – 11; 41-50 г. – 9; 51-60 г. – 6; 31-40 г. – 3; 0-10 г. – 2; 11-20 г. – 2 и 21-30 г. – 1. От РЗИ уверяват, че няма засегнати колективи в областта.

Добрата новина е, че са намалели болните от грип и остри респираторни заболявания. Регистрирани са 66 болни, при 93 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 94,37%оо, при средна за страната 82,43 %оо към 30.10.2023 г.

През седмицата е установен 1 болен от скарлатина.

Пети случай на болен от  лаймска борелиоза е констатиран през седмицата. Става въпрос за жена на 65 години от Перник.

През седмицата са регистрирани и 2-ма болни от хепатит С, при нито един за предходната седмица. Става въпрос за мъж на 28 г. и жена на 59 г. от Перник.

От РЗИ увериха, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 205 проверки. Най-много – 58, са проверките, свързани със спазването на забраната за тютюнопушенето. При 24 от проверките е извършен контрол по спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения от здравните инспектори контрол са издадени 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. През този период са взети  347 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.