Клуб за спорт на открито открива ММЦ- Перник

Клуб за спорт на открито открива ММЦ- Перник

В началото на ноември Международният младежки център- Перник стартира дейността на Клуб за спорт на открито „Здрави, силни и смели“. Това е поредната клубна дейност, която центърът ще развива за младите хора от града. Всеки понеделник и четвъртък от 16 часа на лостовете в парка за желаещите ще има упражнения със собствено тегло, стрийт фитнес, бягане, скачане на въже и други спортни дейности, според сезона и мястото.
Упражненията ще бъдат съобразени с индивидуалните нужди и възможности на спортуващите. Заниманията са подходящи както за начинаещи, така и за активно спортуващи младежи на възраст от 15 до 29 г., уточняват от ММЦ- Перник.

Клубът за спорт на открито цели изграждане и развитие на здравословни двигателни навици и умения сред младежите чрез упражнения, използвайки откритите спортни съоръжения и пространства в Перник. Желаещите да се включат трябва да бъдат с подходящо спортно облекло, удобни обувки и да си носят вода.
Дейностите на ММЦ- Перник се реализират по Проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, Договор за БФП № BGLD-2.001-0001 от 20.10.2020 г.