КЕВР утвърди с 36% по-висока цена на природния газ от 1-ви ноември

КЕВР утвърди с 36% по-висока цена на природния газ от 1-ви ноември

Цената на природния газ от началото на ноември, утвърдена от КЕВР, е 82,12 лв./MWh, без такси и налози, или с близо 36% по-висока от тази за октомври, която беше 60,41 лв./MWh., съобщава КЕВР. „Булгаргаз“ предложи синьото гориво да поскъпне със същата стъпка.

Цената на природния газ за ноември е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

От КЕВР твърдят, че тази цена е утвърдена след извършен анализ на внесените на 1 ноември от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за ноември. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 октомври включително.

Държавният регулатор установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от 4 различни източника за доставка. В ценовия микс за ноември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България – Гърция от Азербайджан. Тези количества покриват 36% от потреблението за месеца и имат ключово значение за благоприятни цени на синьото гориво.

От КЕВР твърдят, че въпреки неблагоприятните ценови фактори, регулираната цена за ноември е над 10% по-ниска от цената на европейските газови пазари.

„Независимо, че през зимните месеци доставяният от Азербайджан газ намалява като относителен дял в общите количества, той остава благоприятен фактор за България, тъй като неговата цена не е обвързана с цените на международните газовите пазари. Благодарение на това цената на газа за българските потребители – битови и стопански – остава съществено по-ниска спрямо другите европейски страни“, заяви председателят на КЕВР Иван Иванов на открито заседание на КЕВР през октомври. Според него основните фактори със съществено влияние върху регулираната цена на газа са значителния ръст на ценообразуващия индекс TTF „месец напред“ за ноември, увеличените количества за доставка за предстоящия отоплителен сезон и негативното влияние на военните конфликти в Украйна и Близкия изток върху пазарните цени на синьото гориво.