Кметът трябва да спазва задължително три основни правила- да не нарушава закона, да остави настрани емоциите и да взема решения само в интерес на хората от общината

Кметът трябва да спазва задължително три основни правила- да не нарушава закона, да остави настрани емоциите и да взема решения само в интерес на хората от общината

Силвия Иванова- кандидат за кмет на община Радомир от „ЛЕВИЦАТА!“

-Г-жо Иванова, какво Ви мотивира да се кандидатирате за кмет на Радомир, имайки предвид, че сте  много успешен юрист ?

 -Адвокат съм повече от 20 години. Имам адвокатски кантори в Радомир и в Перник. В последните няколко години съм представлявала  в съда множество радомирци, по заведени от тях искове срещу Община Радомир. Това са дела за имуществени и неимуществени вреди, причинени им от бездействието на община Радомир – ухапвания от безстопанствени кучета, падане през зимата, поради непочистени и неопесъчени улици и тротоари, общинска собственост,  увредени автомобили, поради пропадане в дупки по улиците, паднали клони и цели дървета върху автомобили и др. Макар, че  след осъждането на Общината от съда, хората си получават обезщетенията, проблемите не се решават. Остават висящи, а от бюджета на Общината се изразходват толкова средства по тези дела, които биха могли да се инвестират в решаването на тези проблеми. Хората от града и общината не заслужават да страдат от бездействието и безхаберието на общинската управа. Общинската управа не трябва да създава предпоставки гражданите да търсят правата си в съда, а да работи за подобряване на  градската среда и качеството на живот на хората.

–   Кои, според Вас, са най-важните проблеми в община Радомир?

 – Липсата на вода е основния, най-важния и най-неотложен за решаване проблем. Не са за подценяване и: лошата инфраструктура, здравеопазването, липсата на осветление в тъмната част на деня, обработването на тревните площи – косене и обезпаразитяване. Проблем е и нарастващата популация на безстопанствените кучета, липсата на прозрачност в управлението на общината. Нито един общински съветник до сега не е предоставил отчет на избирателите за свършеното от него през мандата. Но сме свидетели, че същите тези общински съветници, които дори и по един път не са се изказали на заседанията на Общинския съвет, сега отново са кандидати за нов мандат. Би трябвало да си припомним, че Общинският съвет е основния законодателен оран в общината и там се вземат решенията, които кметът следва да изпълни. Общинският съвет е принципала-работодателя, на Общината. Затова е много важно общинските съветници да бъдат образовани и интелигентни хора, които милеят за града и общината. Не е добре това, че не развиваме туризма в общината, при положение, че имаме голям потенциал за това. Сериозен проблем има и с общинските дружества- най-вече липсата  на контрол от страна на изпълнителната власт върху дейността им. Не е за подценяване лошата практика в общинската администрация за несвоевременно предоставяне на административните услуги в общината. В работата ми като адвокат много често се сблъсквам с проблема административни преписки да не се разглеждат и решават своевременно, да се бавят безпричинно, да отлежават на бюрото на някой общински служител, понякога дори с години.  Никой в Общината не полага усилия да подобри качеството на административното обслужване. Това са проблеми, с чието решаване ще започна веднага, ако избирателите ми гласуват доверие на 29.10.2023г.

  – Ако радомирци Ви гласуват доверие на предстоящите местните избори, кои проблеми ще решавате приоритетно?

 –  Най-големият проблем е липсата на вода в града и селата от общината. Години наред той съществува и то целогодишно. Бидони,  туби, кофи и шишета, пълни с вода са част от интериора в коридора, кухните и баните на всеки дом в община Радомир, защото не се знае в кой момент точно водата ще спре. Магазините непрекъснато зареждат голямо количество минерална вода, която радомирци купуват, за да могат да сготвят. Много често вода няма с дни, което влошава качеството на живот. В същото време вода тече по улиците на града и населените места. И този проблем не е от вчера, той съществува отдавна, но общинската управа и „Ви К“ не можаха да го разрешат. А решение има.  Нужни са бързи действия и осигуряване на финансови средства от страна на „ В и К“, държавата и Община Радомир, за да се направи реконструкция и рехабилитация на  водопроводната мрежа в града, която е  напълно компрометирана. По този начин от една страна ще се намалят драстично авариите, а от друга-която не е никак за подценяване, ще се намалят значително загубите на вода, които надвишават в момента 70%. Това ще даде възможност да се осигури вода за захранването на трите зони в града- ниска, средна и висока. Най-бързият и ефективен начин да надвием безводието в общината ни, с оглед на съществуващата нормативна уредба, е да получим средства  чрез ,,Българския ВиК холдинг”, в който всяка година държавата внася по един милиард лева за изграждане и развитие  на водопреносната мрежа на дружествата от холдинга – 47 на брой към днешна дата.

– В какво финансово състояние е община Радомир и трябва ли един кмет да разчита основно на общинската хазна, при решаването на важни проблеми за хората?

– Община Радомир няма финансови задължения, доколкото ми е известно и това е много важно. 37 295 171 лева е приетият бюджет за 2023г., от които за капиталовите разходи е планирана сумата в размер на  10 430 238 лева. Разходването на тези средства трябва да е законосъобразно и приоритетно да се решават най-тежките проблеми в общината. Разбира се, че общинският бюджет не разполага с толкова средства, че да бъдат решени всички проблеми, които има в общината. Затова съм категорична, че Общината трябва да кандидатства и по Европейските програми  за развитието на градската среда и туризма, както и за всички останали сектори – здравеопазване, образование, култура.

–  Какво бихте искали да се промени в комуникацията между общините и държавата, кое би помогнало на община Радомир да се развива  по-добре?

Общоизвестна истина е, че общинските бюджети са крайно недостатъчни за решаването на всички проблеми. Една от важните причини е, че отчисленията, които те получават от държавата са оскъдни. Не веднъж този въпрос се повдига от Националното сдружение на общините в България, но без ефект. Много си говорим за децентрализация, но без да има голяма полза от това. Убедена съм, че проблема с децентрализацията на общините трябва да намери рационално решение. Та нали общините обслужват както гражданите, така и бизнеса, който извършва дейност на тяхна територия. Освен това, време е държавата да обърне внимание на по-малките общини, каквато е Радомир, за да не се обезлюдят напълно. Проблемите, както видяхте пред община Радомир са много, но за тях парите от общинския бюджет няма да стигнат. Това означава, че държавата трябва да им помогне, защото постъпленията в общинските бюджети на малките общини са крайно недостатъчни. Как например, Община Радомир да задели милиони за подмяната на водопроводната мрежа в града. За да се случи това, както стана, например в Брезник, трябва държавата да подпомогне целево Радомир.  Добре би било правителството по-често да се среща с кметовете на по-малките общини, за да е наясно с проблемите им и да им съдейства, а не само да гледа към областните градове.

-Кои са най-важните качества, които трябва да притежава един кмет, за да е успешен?

 – За мен най-важните качества, които трябва да притежава един кмет са: честност, отговорност, дисциплинираност и емпатия. За да се управлява успешно община Радомир, кметът трябва да спазва задължително три основни правила- да не нарушава закона, да остави настрани емоциите и да взема решения единствено и само в интерес на жителите на общината. Хората, които ме познават или се е налагало да ги защитавам в съда,  знаят, че за мен това са основните правила, които спазвам в работата си като адвокат, затова хората ми се доверяват и разчитат на мен.