Трудова борса по проект „Готови за работа“  организира днес Бюрото по труда в Перник

Трудова борса по проект „Готови за работа“  организира днес Бюрото по труда в Перник

Втората за тази година трудова борса проведе Дирекция „Бюро по труда“ в Перник на 26 октомври, от 10.00ч ., в Общински младежки дом-Перник, при голям интерес. Трудовата борса бе организирана по проект „Готови за работа“.

Участие в трудовата борса днес взеха 13 фирми от областите Перник и София, от следните браншове: Производство на фармацевтични и козметични продукти; Социални услуги; Производство на хранителни продукти; Посредническа дейност за наемане на персонал; Производство на текстилни изделия; Производство на изделия от стомана и метал; Производство на морско и предпазно оборудване; Производство и обработка на стъкло;  Ресторантьорство и обслужване в заведения за хранене; Отбрана и сигурност; Търговия. На борсата присъстваха над 130 търсещи работа лица.

„ Присъстващите на борсата работодатели заявиха 67 свободни работни места. Борсата премина при добра организация, като беше осъществен директен контакт на търсещите работа лица с работодатели от различни браншове и им бе предоставена възможност за договаряне и сключване на трудови договори. Ползата от подобни трудови борси е, че на търсещите работа хора им предоставяме възможността сами да разговарят с бъдещите си работодатели и да договарят условията за работа и размера на заплащането. На присъстващите на борсата бе предоставена възможност да се срещнат с представителите на участващите фирми, да получат информация за обявените свободни позиции и да имат шанс да си намерят подходящата за тях работа. Част от търсещите работа бяха поканени от работодателите да посетят фирмите на място с цел запознаване с естеството на работа“, заяви директорът на Дирекция „Бюро по труда“- Росен Симеонов. Той допълни, че Дирекция „Бюро по труда“- Перник осигури и специален щанд за запознаване с възможностите за работа в чужбина и наличните работните места, заявени в сайта за работа в Европа EURES. Интересът към нея беше голям.