Предизборни срещи на КНСБ с кандидат кметове за община Перник

Предизборни срещи на КНСБ с кандидат кметове за община Перник

На 24 октомври 2023 г. Регионалният съвет на КНСБ в Перник проведе предизборни срещи с кандидати за кмет на общината – Георги Недев, издигнат от Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България, Кирил Леонов – номиниран от Коалиция „БСП за България”, Петър Костадинов – излъчен от ПП „Има такъв народ”, както и с водача на листата за общински съветници на ПП „ГЕРБ” – г-н Денислав Захариев. В срещите участваха вицепрезидентът на конфедерацията Огнян Атанасов, областният координатор Наташа Ангелова, председатели на синдикални организации от областта – Стомана Индъстри АД Перник, Топлофикация Перник, СБУ Перник, СБУ Радомир, Мини открит въгледобив Перник, Дом за стари хора Радомир, ВиК Перник, ОП „Общинско обслужване – обредни дейности” Перник, Държавно горско стопанство Радомир, Регионален исторически музей Перник и др., които поставиха много и обществено значими проблеми във всички сфери на социално-икономическия живот в региона – лошата инфраструктура; незаконното увеличение на местни данъци и такси в селата около гр. Перник, липсата на кадри със средно-специално образование за тежката индустрия и сериозните проблеми, произтичащи от това в региона; проблеми с лоши, първобитни условия на труд, нежеланието от страна на собствениците за инвестиции в това отношение; новите ритейл паркове в града, които създават ниска добавена стойност; ежедневната трудова миграция на около 20 хил. души от региона към столицата; привличането на инвестиции към изграждащите се промишлени зони; ниските заплати в сектор „Култура“, високата инфлация и спекулата в страната от последните 2 години, демографските проблеми и др. Регионалният съвет проведе и заседание, на което Огнян Атанасов разясни исканията на КНСБ по бюджет 2024 г., последните данни за Заплатата за издръжка, промените в Наказателния кодекс, свързани с престъпленията против правото на работниците и служителите да се сдружават, изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното договаряне, за чието бързо транспониране конфедерацията настоява. Със синдикалните председатели бяха обсъдени проблемите в енергетиката, Топлофикация Перник, мините, Териториалния план за справедлив преход на гр. Перник, който предвижа 92 млн. евро за инвестиции, свързани с подкрепа за разширяване или създаване на индустриални паркове, съоръжения за местно производство и съхранение на електроенергия (паркове с нулеви емисии), подкрепа за закупуване на ново оборудване и осигуряване на специализирано обучение на персонала и за нематериални активи, мерки за енергийна ефективност, подкрепа за цифровизацията на предприятията, рекултивация на засегнатите от минното дело терени и др.