Инж. Кремен Георгиев: Българските централи на въглища и природен газ заедно с АЕЦ Козлодуй гарантират електроенергийната сигурност

Инж. Кремен Георгиев: Българските централи на въглища и природен газ заедно с АЕЦ Козлодуй гарантират електроенергийната сигурност

Енергийният експерт и председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България, инж. Кремен Георгиев, увери, че в момента българите нямат причина за притеснение относно твърденията, че можем да останем без електричество още през тази зима.

„В момента българските централи на въглища и природен газ, заедно с АЕЦ Козлодуй, гарантират електроенергийната сигурност на страната. Няма повод за притеснение. Има достатъчно енергия за обезпечаване на търсенето на българските потребители, а и все пак като част от общия енергиен европейски пазар можем да се възползваме от внос на електрическа енергия от всяка държава на Стария континент, макар и това да има своите недостатъци“, заяви инж. Кремен Георгиев.

Енергийният експерт обясни, че в момента пред работата на електроенергийната система има предизвикателства, но те се отнасят до това на какво ще разчита тя в обозримо бъдеще.

 Инж. Кремен Георгиев отново подчерта, че опасност за сигурността в момента няма. „За да няма проблеми в бъдеще е важно какви решения ще бъдат взети реално за съдбата на въглищните централи, тъй като те са сред основните базови мощности в страната. Дано правителството си спази думата и не затваря въглищни предприятия преди те да са успели да реализират инвестиционните си програми за замяна на горивния микс. Ако въглищните мощности бъдат извадени от енергийния микс от днес за утре, то наистина ще останем без достатъчно електричество. Да, можем да си купим електрическа енергия от европейските борси, но на каква цена е отделен въпрос. България е нетен износител и попълва недостига на Балканите, та ако ние също имаме недостиг, то дупката ще стане още по-голяма и може и да се стигне до моменти, в които на Балканите просто няма ток или той е толкова скъп, че не можем да си го позволим.“ обясни инж. Кремен Георгиев.

Енергийният експерт обясни, че за да се оформят нови базови мощности е добре поне частично да се инвестира в газови съоръжения. По думите му много важно е да се ремонтира или да се построи нова мощност като ПАВЕЦ „Чаира“, защото тя е единствената добра алтернатива, ако драстично се намалят базовите мощности, защото без тях ще липсва гъвкавост.

„И какво искам да кажа с „гъвкавост“? Ако една важна базова мощност се повреди, то трябва да има неработеща мощност, която да има капацитета да покрие нейното производство незабавно. Или да имаме ПАВЕЦ „Чаира“,  но това ще е още по-скъпо и бавно начинание. Знам, че около 1 млн. лева струва строителството на 1мв от подобна мощност за съхранение на енергия. Ориентировъчно една ПАВЕЦ трябва да е около 1000 Мв т.е. говорим за невероятна по размери инвестиция“, поясни  инж. Кремен Георгиев.

Той коментира и инвестициите във възобновяеми източници на енергия. Той не отрече, безспорното преимущество, а именно осигуряването на зелена енергия, но посочи, че възобновяемите източници имат непостоянен характер на работа и затова създават предпоставки за неочаквани проблемни ситуации.

„Дори и да сме имали един перфектен слънчев ден, когато слънцето залязва и произведената енергия постепенно се ограничава, в електроенергийната система следва да се включат т.нар. балансиращи мощности, които да заместят фотоволтаиците. В момента такива мощности са ВЕЦ и ТЕЦ. Ако всички ТЕЦ-ове изведнъж изчезнат, ще имаме голям проблем, но пак повтарям – дано не се стигне до подобен сценарий“, предупреди инж. Кремен Георгиев.