Свободните места на трудовата борса в Перник втора седмица намаляват

Свободните места на трудовата борса в Перник втора седмица намаляват

Втора поредна седмица предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места намаляват. През изминалата седмица те намаляха с още 7 и станаха 152. За жалост и свободните работни места за безработни висшисти също намаляха, макар и само с 2 и достигнаха 12.

На трудовата борса в Перник през отминалата седмица се предлагат свободни места за:  бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, техник-механик, чистач-хигиенисти, помощник-готвачи, касиери, борвергисти, продавач-консултанти, склададжии, инженер-конструктори, медицински сестри, общи работници, стругари, работници строителна изолация, машинни оператори опаковка, водач на мотокар, готвач, електрошлосери,  автомонтьор, шлосери,  шивачи, химик-аналитик, машинни оператори, детегледачка, сътрудници социални дейности, гледач на работен добитък, сервитьори, кранисти, пакетировачи, комплектовачи,  шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, обслужващ работник промишлено производство, спедитори, разливач на метал, помощник- сладкар, сладкар, машинни оператори вулканизирне на гуми,машинен оператори шиене, машинисти на еднокофов багер, работници в кухня, шофьор товарен автомобил,  кроячи на текстил, водопроводчици, педагог, психолог, биолог, помощник-възпитател, монтажници на електронни елементи, работници спомагателни шивашки дейности, логопед, обслужващи магазин, главен специалист, работник-гъбар, монтажник на дограма, лесничей, готвач, машинни оператори бродерия, рецепционист на хотел, общ работник за поддържане на сгради.

Пернишкият трудов пазар за пореден път показа, че е непредвидим. Доказателство за това е фактът, че преди две седмици свободните работни места в региона се увеличиха, а вече втора поредна седмица те намаляват. За жалост, вече се наблюдава и намаляване на свободните места за безработни висшисти.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

 И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 140 свободни места и 12 за безработни висшисти.