Увеличават заплатите на служителите в БАБХ и Агенцията по горите със задна дата

Увеличават заплатите на служителите в БАБХ и Агенцията по горите със задна дата

Министерският съвет прие Постановление за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г. в размер на 8 000 000 лв.

С отпуснатите пари ще бъдат увеличени възнагражденията на работещите в Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 година

С постановлението се цели осигуряване на ефективно функциониране на администрацията на Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите. Цели се и подобряване на организацията на работа, както и повишаване на мотивацията за привличане и задържане на служители в тези структури, където текучеството е голямо и въвеждане на по-справедливо заплащане на служителите.