Предвиждат ключови промени в „Гражданска отговорност“, ето кой ще плаща повече

Предвиждат ключови промени в „Гражданска отговорност“, ето кой ще плаща повече

Важни промени в сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ предвиждат промени в Кодекса за застраховането, качени за обществено обсъждане. Те трябва да влязат в сила от 23 декември тази година.

Те предвиждат въвеждането на система „бонус-малус“, която на практика означава нарушителите на пътя да плащат по-високи цени за „Гражданската“ от изрядните шофьори.

Затова в кодекса е записано, че застрахователят трябва да приеме правила за коригиране на застрахователната премия, въз основа на предявените претенции за определен период от време (система „бонус-малус на застрахователя“).

Правилата включват реда и начина за коригиране на застрахователната премия, условията и критериите, които застрахователят е определил, както и начина, по който използва удостоверенията за предявени застрахователни претенции, при коригиране на премиите.

Застрахователят обаче не може да третира застрахования по дискриминационен начин, нито да увеличава необосновано премията му поради неговата националност или единствено въз основа на това, в коя държава е пребивавал.

Когато използва удостоверение, издадено в друга държава членка, той е длъжен да го третира като такова, издадено в България, включително при прилагането на намаленията на премията, пише още в промените.

Според тях застрахователят трябва да публикува на сайта си общ преглед на приетите правила за използване на удостоверенията за предявени застрахователни претенции, когато изчислява премиите, без да оповестява чувствителна търговска информация или подробности относно тарифните си правила.

Със законопроекта се въвеждат нови дефиниции за „превозно средство“ и „използване на превозно средство“. Като за някои категории няма да се иска сключването на застраховка.

Това са ремаркета категория О1 (до 750 килограма), самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW, велосипеди с двигател, индивидуални електрически превозни средства и самобалансиращи се превозни средства, тоест тротинетки.