Дават 27,5 милиона лева на ДФ „Земеделие“ за подпомагане чрез de minimis

Дават 27,5 милиона лева на ДФ „Земеделие“ за подпомагане чрез de minimis

Прието е Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. в размер на 27,5 млн. лв. Средствата се отпускат за осигуряване на подкрепа в секторите „Животновъдство“, в това число пчелен мед и в сектор „Растениевъдство“ чрез помощ de minimis, като общият размер на помощта за 2023 г. става 47,5 млн. лв. Съгласно Меморандум между Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите и Инициативния комитет за провеждане на общонационален земеделски протест, подкрепата чрез минималната помощ de minimis ще бъде насочена към най-малките земеделски производители.

Чрез финансовата подкрепа ще се предотврати оформянето на негативна ситуация при функционирането на най-малките земеделски стопани от първичното селскостопанско производство. Осигуряването на финансов ресурс за предоставяне на помощ от типа de minimis има за цел компенсиране на част от производствените разходи и осигуряване на средства за подготовка на реколта 2024.