Асен Василев отряза пенсионерите, не са заложени коледни добавки в бюджета

Асен Василев отряза пенсионерите, не са заложени коледни добавки в бюджета

Финансовият министър Асен Василев заяви, че тази година се очаква приходите да бъдат изпълнени, както са заложени, а ако има неизпълнение, то може да се дължи на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Той прогнозира постигане на приходната част на бюджета до края на годината.

Въпреки това, според него, не са заложени коледни добавки за пенсионерите в края на тази година.

„В закона ясно е казано, че обсъждането на бюджета трябва да се случи, след като се приемат данъчните закони. По график те се приемат през октомври. Но заради това, че целият месец парламентът не работи, срокът се измества. Когато парламентът приеме данъчните закони, ще може да се фиксира приходната част на бюджета, от там дефицит и всичко останало“, каза Василев пред БНР.

Той подчерта, че бюджетът за 2024 година ще бъде съобразен с правителствената програма.

„2% от бюджетното салдо е предвидено за разходи за отбрана, това е по задължение към НАТО. БВП нараства значително и тази година, и следващата. Догодина БВП ще бъде над 200 млрд. лева, като от тях 4 млрд. лева ще бъдат за отбрана“, утчни финансовият министър. Според него, най-добрият измерител за финансовото здраве на страната е единната сметка, в която към момента има над 9 млрд. лева при изискване за 4,5 млрд. лева.

Очакванията на правителството са да няма шокови цени на петрола, но с уговорката, че заради конфликта в Близкия изток е възможна и друга ситуация.