Васил Станимиров: Компроматната война е израз на безсилие, нека се конкурираме с идеи за бъдещето на община Ковачевци!

 Васил Станимиров: Компроматната война е израз на безсилие, нека се конкурираме с идеи за бъдещето на община Ковачевци!

Васил Станимиров- кандидат за кмет на община Ковачевци от БСП

-Г-н Станимиров, какъв бе изминалият мандат за община Ковачевци?

-Изпратихме един много труден и в същото време интересен мандат. Той се характеризира от няколко фактора, които бих определил като геополитически, здравен и политическа нестабилност. Почти в началото на този мандат ни сполетя ковид пандемията, която сериозно разтърси световната икономика, в това число и нашата, здравната ни система, както и обществеността в България със загубите на близки и приятели. Въпреки това нашата община не спря да работи. След затихването на ковид пандемията, започна войната в Украйна, която се отрази негативно върху световната  икономика, част от която е и българската и създаде безпокойство за бъдещето на човечеството. Третото, с което може да се охарактеризира този мандат е политическата нестабилност в страната ни. За пръв път откакто съм кмет и въобще работя в местната власт, държавен бюджет за текущата година се приема през септември. Две години общините работим без бюджет, а с план-сметки.

Първото предизвикателство, пред което бе изправена община Ковачевци, още в началото на този мандат, бе транспортната криза. През 2019 г останахме без превозвач по линията Ковачевци-Перник, който се отказа.  Наложи се да вземем бързо решение да създадем общинска фирма, която да поеме тази дейност. Първо закупихме един автобус, а след това още един. Към момента мога с гордост да кажа, че община Ковачевци разполага с три автобуса,  има стабилен и сигурен транспорт между областния център и населените места в общината. Благодарение на доброто финансово състояние на Общината, успяхме да задържим цената на билета без корекция от 2019 г. Общината дотира тази дейност, за да може жителите и гостите да идват в общината.

Центъра на село Косача

Въпреки трудностите по време на пандемията и недостига на работна ръка, успяхме да направим площадите в селата Сирищник, Светля, Косача. Довършихме изцяло втория етап на площада в Ковачевци, ремонтирахме няколко магерници в селата. С част от средствата, които получихме по време на ковид пандемията, успяхме да реновираме здравната служба и създадохме ковид стационар, който ползвахме като изолатор, в който могат да се настаняват заболели от коронавирус хора. С окончателното отпадане на опасността от ковид, Общинският съвет ще вземе решение за какво да се използва това помещение. Купихме сметосъбирачeн автомобил, снегопочистваща машина и друга техника за нуждите на общината. Мога със самочувствие да отбележа, че през изминалия мандат не допуснахме неплатени дългове към държавата и контрагентите ни, въпреки трудностите, с които се сблъсквахме.

Поради ограничения общински бюджет, с който разполагахме, през изминалия мандат сме реализирали около десетина проекта с европейски средства, на обща стойност над 4 млн. лева. В момента, по програмата за селските райони, се изгражда улица в общината, реновирахме изцяло детската градина в Лобош, направихме още едно игрище с изкуствена настилка към спортния комплекс в Ковачевци, обновихме катерушките на детска площадка в Ковачевци, изработихме проект  на стойност 1 млн. лева за реновирането на общежитието в Ковачевци, който очакваме да стартира всеки момент. Основно ремонтирахме хлебната къща и хижа Джамен, като успяхме и да я обзаведем, изградихме пътища в селата Егълница, Лобош и Косача. Разбира се, в областта на инфраструктурата има още много да се прави.

Язовир „Пчелина“

Не мога да не отбележа, че Община Ковачевци се развива добре в туристически аспект. Имаме над 7 къщи за гости, а на язовир Лобош, който е едно от нашите богатства, има три бази за нощувка. Общо на територията на общината има над 250 легла, което е много добре за такава малка община.

Трябва да подчертая, че ковид-пандемията промени облика на българското село, което се отнася и за нашата община. Селата станаха много привлекателни за хората от града. Все повече хора започнаха да се връщат по селата. На територията на нашата община всички къщи, които бяха обявени за продан, се продадоха. За жалост, обаче, местното население намалява непрекъснато. Това се отразява негативно върху общината, тъй като бюджетът и субсидията от държавата се формират на база брой жители с постоянен адрес. В същото време, Общината трябва да предоставя на всички жители необходимите услуги на почти четири пъти по-голям брой жители, които живеят в летните месеци в своите имоти. Особено в летния период потреблението на вода скача драстично и се появява недостиг на вода най-вече в селата Косача, Егълница и Светля.

-Кажете какви проблеми стоят все още на дневен ред в общината, които Ви мотивират да поискате доверието на хората за още един мандат.

– Както казах, в резултат на значителното увеличаване на жителите на общината в летния период и на драстичното увеличаване на потреблението на вода, се появиха сериозни проблеми с водоснабдяването най-вече в селата Егълница и Косача. Една от важните задачи, които си поставих още когато се кандидатирах за първия си мандат, бе да реша проблема с водата в село Ковачевци като административен център на общината. С много усилия през 2014 г държавата ни отпусна 400 000 лева, които бяха недостатъчни. Въпреки това успяхме до 2020 г да завършим водоснабдяването на Ковачевци със собствени средства, благодарение на разбирането на общинските съветници, които осъзнаваха, че капиталовите разходи на цялата община ще трябва да се насочат към Ковачевци. Така успяхме да финализираме проекта, без да се налага да актуализираме цените, въпреки поскъпването на материалите. На дневен  ред стои решаването на проблема с водоснабдяването на селата Егълница и Косача. В Егълница проблемът е по- тежък, защото там има много дълга водоснабдителна мрежа. Миналата година започнахме проектиране на водоснабдяването на селото. За жалост не можахме да кандидатстваме във Фонд Земеделие, поради малък брой местни жители. Сега разработваме проект за 4.5 млн. лева, за да кандидатстваме пред МРРБ, с който ще решим кардинално проблема с водоснабдяването на Егълница. В Косача проблемът не е толкова тежък.  Наели сме външни експерти за изготвянето на необходимата документация за регистрирането на един стар местен водоизточник- „Стубела“. По този проблем работим почти от 3 години. Проблемът е, че когато са връщали земята, трите водоизточника на селото са попаднали в частни имоти. Трябваше да извършим заснемане, актуване на тези водоизточници и да окомплектоваме всички необходими документи, за да можем да регистрираме в Басейнова дирекция водоизточника „Стубела“, който в момента е консервиран. Това ще позволи от него да се подават допълнителни количества вода за село Косача. За жителите на Косача строим в момента сграда, в близост до църквата. В селото има традиция да се чества празника Свети дух с курбан и богати трапези. Тази сграда не само ще предостави добри условия на хората за този и други празници, но ще бъде един приятен кът за отдих на местните жители и младежите в селото.

Другият важен, според мен проект е Спортно-възстановителният център в Ковачевци, където кандидатствахме по програмата за трансгранично сътрудничество с партньори от Ниш. Това ще позволи  не само да се развива спорта в нашата община, но и да привличаме спортисти от страната, които да използват прекрасните условия за тренировъчна база. От тази база тази година сме получили приход на стойност над 60 000 лева. Предстои ни да завършим и Етнографския музей в село Лобош. И това, което съм си поставил да завърша е площада в Ковачевци- зад Дом-паметника на Георги Димитров. Но това, което най-много ме амбицира да се кандидатирам за още един мандат е да се погрижа не само хората, които са в общината да останат в нея, но и да привлечем още хора да се заселят тук, а не само да я използват за вилно място. Нашата община е емблематична за България и искам да продължи да се развива и просперира.

Хлебната къща

-Ако жителите на общината Ви гласуват доверие да я управлявате още един мандат, кои ще са приоритетите във Вашата работа?
-На първо място да продължим социалните услуги, които предоставяме на хората до сега. Подобряването на инфраструктурата и чистотата на населените места в общината. Детската градина и училището в село Лобош. Освен В село Косача и село Егълница, ще подобрим водопроводната мрежа и на село Светля, защото и там има проблеми през летния период. През изминалия мандат успяхме да купим от НАП сграда в село Чепино, собственост на бившата кооперация в Елов дол. На заседание на Общинския съвет бе взето решение това помещение да се предостави на местното читалище, за да може спокойно да организира дейността си, тъй като до сега то се помещаваше в чужд имот. Мисля, че Общината има дълг към жителите на село Чепино, където само сме асфалтирали няколко пътни отсечки. През новия мандат съм си поставил задачата в Чепино да отремонтираме и предоставим помещение за клуб на пенсионера и някои други неща, които искам да са приятна изненада за жителите му. Във всяко село от общината има още какво да се направи. В Егълница скоро ще започне изграждането на игрище с изкуствена трева и площад с парк до стадиона, което ще се оформи като прекрасно място за отдих.

Хижа Джамен

– Г-н Станимиров, Вашите опоненти отправиха сериозни обвинения към Вас в изборен туризъм, как ще им отговорите.

-За мен компроматната война, която подеха срещу мен опонентите ми, още при старта на предизборната кампания, е проява на слабост. Когато управляваш толкова години, винаги може да ти намерят някакви кусури. Аз също бих могъл да падна толкова ниско и да извадя компромати, защото идеални хора няма, но е под достойнството ми. Искам само да поясня, че наскоро, пак по сигнал, беше извършена обстойна проверка в общината от полицията и не бяха открити никакви нарушения. Представители на полицията обикаляха по адреси, разпитваха хора и не констатираха нарушения. Още в началото на предизборната кампания аз заявих, че съм против компроматите. За мен е важно да се посочват проблемите и да се предлагат решения за тях, това има полза за хората, а не компроматите. Използвам възможността да заявя, че ще заведа съдебни искове за оронване на престижа ми. Присъдените ми от съда пари ще разпределя по равно на всяка черква на територията на общината.

– Обвиниха Ви, че сте пропуснали да реализирате проект за общината за около 600 000 лева. Това е сериозно обвинение,

– Истината е съвсем друга. Преди 5-6 години се появи Норвежка програма за  изграждане на икономично осветление в общините. Норвежкото посолство обяви тази програма, която бе грантова. В тази програма беше включен и норвежки партньор, при който отиваха една част от парите, така че крайната сума не е толкова. Заради малкия брой население, нашата община не успя да се класира по тази програма. Но тези общини, които за съвсем малко не им достигна да се класират по тази програма, бяхме прехвърлени към Министерството на енергетиката. То от своя страна актуализира първоначално обявената сума, защото се били покачили цените. Условието, което ни бе поставено бе в рамките на 5 години да върнем 350 000 лева на държавата, защото грандът бил 50% от обявената сума. Когато направихме една проста сметка се оказва, че  за 1600 лампи като платим близо 700 000 лева, се оказва, че една лампа ни излиза 345 лева. А ние до сега купувахме една лампа по 48 лв. и си ги сменявахме. Събрахме се общинските съветници и ръководството на общината и обсъдихме условията, които ни се предлагат. Всички бяха единодушни, че за 120 000 лева можем да си купим вишка, а ще можем да си купим 1600 крушки и да си ги подменим. Но те не са толкова, защото ние вече 300 сменихме с LED лампи. Затова решихме, че да платим 350 000 лева излишни и да лишим населението от решаването на други важни проблеми е нецелесъобразно.

-Какво, според Вас, трябва да се промени в комуникацията между общините и държавата, за да се развива общината по-добре.

-За жалост налице е една огромна несправедливост, която не съм оптимист, че скоро ще бъде премахната. Малките общини, каквато е нашата, определено са подценявани. Нещо повече-  те са дискриминирани не само заради малкия брой жители, но и по политически причини. Ще дам пример: Преди години, поискахме от МРРБ безлихвен заем, за да решим проблемите с водоснабдяването на Ковачевци, за да не бъдат лишени от капиталови разходи останалите населени места в общината. Зам.-министърката ми отговори, че безлихвени заеми се предоставяли на общини в лошо финансово състояние, а община Ковачевци няма задължения и съгласно действащото законодателство, не може да получи такъв заем. При четворната коалиция успяхме, със съдействието на депутатката от ПП “Продължаваме промяната“ и ни отпуснаха пари за ремонта на пътя за Егълница, за което съм й благодарен. Ние свикнахме с мисълта, че за общини като нашата няма пари и се стремим да изразходваме средствата, с които разполагаме целесъобразно, за да подобрим условията за живот. Мисля, че ако искаме да променим нещо в положителна посока по отношение на демографската криза, държавата трябва наистина да обърне внимание на малките общини. С тавана, който държавата постави от минимум 500 жители в населено място, лишаваме някои населени места от елементарни условия за живот и от възможността хората да се върнат към родните си места и да ги възродят. Не веднъж на срещи в Националното сдружение на общините сме поставяли този проблем, но до сега няма никакво решение. Видях в Казънлък Музей на розата, в който са инвестирани 1 300 000 лева. Това е написано на голяма табела, на която пише, че този дом е дарен от премиера на България Бойко Борисов. Няма лошо, но ние не можем да получим 400 000 лева, за да довършим водопровода в Ковачевци или да вземем 400 000 лева, за да довършим пречиствателната станция в Ковачевци, чието строителство е започнато през 1983 година. Но, според сегашната нормативна база, под определен брой жители не е икономически оправдано да се поддържа пречиствателна станция и затова ние сме на изгребни ями.

– До изборния ден остават по-малко от 10 дни. Каква ще бъде Вашата предизборна  кампания?

– Имам зад гърба си над десетина години работа като кмет. Преминал съм през множество проверки без проблеми. Само който не работи, той не греши. Въпреки това, аз ще водя положителна кампания. В предизборните срещи в населените места на общината искам най-вече да чуя проблемите на хората. Както съм полагал усилия да решавам проблемите до сега, така, ако ми бъде гласувано доверие, ще се постарая да ги решавам и в бъдеще. Това е моята община. Аз живея тук и не смятам да ходя да живея на друго място. Против компроматите съм. Компроматната война не е печеливша, това е доказано във времето. Компроматната война за мен е израз на безсилие. Нека се конкурираме с идеи за бъдещето на община Ковачевци, за да я превърнем в привлекателно място за живот.