Увеличили са се болните от COVID19 и грип в региона, твърдят от РЗИ

Увеличили са се болните от COVID19 и грип в региона, твърдят от РЗИ

Увеличили са се заболелите от ГРИП и остри респираторни цаболявания в региона през изминалата седмица. Регистрираните през този период болни са 73, при 51 за предходната седмица. За този период заболеваемостта е достигнала 104,38%оо, при средна за страната 53,01 %оо към 16.10.2023 г. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

Незначително са се увеличили и болните от COVID-19. През седмицата са констатирани 26 болни, при24 за предходната седмица. Заболелите са от общините: Перник, Радомир, Брезник и Земен. Най-много са заболелите на възраст над 65 години -5 ; от 35-39 г. – 5; 45-49 г. – 5; 55-59 г. – 3;  25-29 г. – 3; 50-54 г. – 2; 20-24 г. – 1 и 30-34 г. – 1. Няма засегнати организирани колективи. Активни към 16.10.2023 г. са 18 положителни случаи, 17 заболели са изолирани в домашни условия и 1 болен е хоспитализирано в МБАЛ “Рахила Ангелова“- Перник.

Добрата новина е, че болните от варицела са намалели три пъти. През седмицата е регистриран 1 болен, при 4-ма за предходната. Става въпрос за 14-годишно дете от Перник. То се лекува амбулаторно от личния си лекар.

Миналата седмица е установен 1 болен от скарлатина, при нито един за предходната.

През седмицата е регистриран 1 болен от трансмисивна инфекция и 1 от лаймска борелиоза при нито един за предходната седмица.

От РЗИ увериха, че за всички случаи са направени епидемиологични проучвания и са взети съответните противоепидемични мерки.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 127 проверки.

Най-много са проверките по спазването на забраната за тютюнопушене-48.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са  232 проби от различни населени места, за да се провери дали подаваната им вода за питейно-битви цели отговаря на изискванията на Наредба №9.