ТЕЦ Марица 3: Ще търсим административна, наказателна отговорност и обезщетения от организаторите и участниците в нахлуването на територията ни

ТЕЦ Марица 3: Ще търсим административна, наказателна отговорност и обезщетения от организаторите и участниците в нахлуването на територията ни

 Обезпокоени сме, че в една правова държава от Европейския съюз е възможно български и чуждестранни граждани да проникнат не само в частна собственост, а именно в електрическа централа, на територията на която функционират съоръжения, криещи повишена опасност! Лицата, които са се покатерили на охладителната кула не само са го направили незаконно, а и с риск за собствения си живот и живота на всички други граждани, намиращи се в близост. Безотговорните и престъпни действия на некомпетентни лица може да предизвикат дори експлозия.

В последните часове ТЕЦ Марица 3 Димитровград беше в процес на пуск на съоръжения за производство на електрическа енергия. Но нелегалното проникване на чуждестранни граждани на територията на предприятието и необезопасеното им катерене върху охладителните кули, спря този процес. Заради незаконното нахлуване на тези лица дружеството ще генерира изключително сериозни икономически загуби и има право да заведе дела срещу виновните за пропуснати ползи.

За незаконно влизане в частна собственост и нахлуване в предприятие със съоръжения с повишена опасност незабавно ще сезираме българската прокуратура. Ние държим на спазването на закона и съблюдаването на правата на всички граждани, поради тази причина ще търсим административна отговорност, наказателна отговорност и обезщетения от организаторите и участниците.

Въпреки усилията ни за модернизация и енергийна трансформация, днес всички граждани видяха как продължават опитите за оказване на натиск над работата на Централата. Определяме действията на тази международна организация като опасна PR акция за живота и здравето не само на участниците, а и на случайно присъстващите. Надяваме се подобен тип начин на изразяване на несъгласие да не е част от предизборната политическа обстановка в страната.

Правото на мирен протест е основна ценност на демократичното общество, но всякакви прояви на вандализъм от подобен тип срещу частна собственост е противозаконна. Подобни деяния контрастират на демократичните ценности, които всяка европейска страна изповядва.

Надяваме се българската прокуратура да вземе отношение по казуса.