МВР- Перник ще съдейства на българските граждани, не притежаващи валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за местна власт

МВР- Перник ще съдейства на българските граждани, не притежаващи валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за местна власт

  В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27 октомври 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ за дните от 24 октомври до 28 октомври 2023 г. от 08.30 ч. до 17.30 часа. и на 29 октомври 2023 г. от 08.30 ч. до 19.30 часа. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 28.10.2023 г. (събота) и на 29.10.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична  карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При провеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (05.10.2023 г.) ще бъдат издавани нови удостоверения от 31.10.2023 г. съгласно описания по-горе начин и време.

    Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и у валидно за изборния ден – 29 октомври 2023 г.