Без никакви възражения от абонатите по изравнителните сметки, изготвени от “Топлофикация Перник“

Без никакви възражения от абонатите по изравнителните сметки, изготвени от “Топлофикация Перник“

 „Няма постъпили рекламации по изравнителните сметки от всички клиенти, които предпочетоха „Топлофикация Перник“ да извършва дяловото разпределение на консумираната топлинна енергия. Това информираха от Топлофикация Перник“.

От дружеството отбелязаха, че това се отнася за всички клиенти, които избраха  „Топлофикация Перник“ за топлинен счетоводител и са на реален месечен отчет, включително и тези, които са сключили договор „Лоялен клиент“ за предходния отоплителен сезон. Експертите на „Топлофикация Перник“ поясниха, че това се дължи на факта, че всички клиенти, на които топлинното счетоводство се извършва от „Топлофикация Перник“,  се отчитат всеки месец и нямат прогнозни сметки.

„С това доказваме предимството на дистанционния отчет. С него се ликвидира напълно възможността за неточности. Ежемесечният отчет е не само голямо преимущество и удобство за клиента, но и гарантира справедливо и вярно отчитане на консумираната топлинна енергия“, каза изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев“ .

Той отбеляза, че голяма част от клиентите с визуални водомери или такива с изтичащ срок на метрология, са се възползвали от лятната промоция за подмяна на остарелите водомери с нови, с дистанционен отчет. През летните месеци „Топлофикация Перник“ предлагаше не само обичайните преференциални цени, а и безплатен демонтаж на старите уреди и монтаж на новите.

„Разширихме и предлаганите услуги по електронен път. Това е част от нашата екологична политика, с която едновременно минимизираме използването на хартия, а и улесняваме клиентите.“ каза инж. Чавдар Стойнев.

С новите функционалности клиентите освен да заявят Е- фактура, вече могат да подадат заявления за административни услуги като справки по задължения, удостоверение за липса на задължения и други. Клиентите на „Топлофикация Перник“ като топлинен счетоводител могат да заявят по електронен път и смяна на уредите за дялово разпределение в техния имот.

„Искаме да благодарим на клиентите ни за гласуваното ни доверие за поредна година, избирайки „Авансови вноски“. Интересът е голям и кампанията продължава“, уточни  инж. Чавдар Стойнев.

От „Топлофикация Перник“ препоръчват на клиентите си преди началото на отоплителния сезон да проверят изправността на индивидуалните уреди за дялово разпределение и срока на метрификация на водомерите за топла вода.

„Използването на 100% на уреди с дистанционен отчет носи много ползи за клиентите и етажните собствености. Коректно снетите данни, без необходимост от осигуряване на физически достъп, без прогнозни сметки и неочаквани изравнителни сметки. Ще продължим да работим в интерес на клиентите и да разширяваме и подобряваме услугите, които предлагаме“, увери инж. Чавдар Стойнев.