Увеличили са се заболелите от ковид и остри респираторни заболявания в пернишки регион, твърдят от РЗИ

Увеличили са се заболелите от ковид и остри респираторни заболявания в пернишки регион, твърдят от РЗИ

Над два пъти са се увеличили заразените с коронавирус в пернишка област през изминалата седмица. Регистрираните заболели са 24, при 9 за предходната седмица. Заболелите са от общините: Перник, Брезник и Радомир. Най-много са заболелите на възраст над 60 години- 8. Следват възрастовите групи: 20-24 г.-1; 30-34 г.-1; 35-39г.-2; 40-44 г.-3; 45-49 г.-3; 50-54 г.-1; 55-59 г.-2 и 50-60 г.-3 лица. Активни към 08.10.2023 г. са 24  човека, 21 са изолирани в домашни условия и 3-ма са хоспитализирани в МБАЛ “Рахила Ангелова“- Перник. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Почти двойно е нараснал и броят на заболелите от остри респираторни заболявания и грип в областта. През седмицата са констатирани 51 болни, при 33 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 72,92%оо, при средна за страната 67, 97 %оо към 09.10.2023 г.

Двойно повече са и заболелите от варицела през този период. Регистрираните болни през седмицата са 4-ма, при 2-ма за предходната.

Добрата новина е, че значително са намалели болните от чревни инфекции. Докато през предходната седмица броят им бе 6, то през изминалата е установен само 1 болен от  салмонелоза. Става въпрос за дете на 3 годишна възраст от Радомир. Лекува се в инфекциозното отделение на МБАЛ“Р. Ангелова“ – Перник.

От РЗИ увериха, че за всички случаи са направени са епидемиологични проучвания и са взети съответните противоепидемични мерки.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 124 проверки. От тях 50 са свързани със спазване забраната за тютюнопушене.

През седмицата здравните инспектори са издали 4 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През седмицата Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на  питейни водоизточници. Взети са 412 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.