И втората пенсия се актуализира, вижте кога
Middle aged senior old couple holding documents reading paper bills paying bank loan online, calculating pension fees, payments, taxes, planning family retirement money finances using laptop at home.

И втората пенсия се актуализира, вижте кога

Все повече се увеличава броят на българите, които получават пенсия и от универсален пенсионен фонд, която е известна като втора пенсия.

Общоизвестно е, че пенсиите от НОИ се индексират веднъж годишно по т.нар. швейцарско правило, ако няма друго прието решение за преизчисление.

Кога и как се актуализира втората пенсия?

Според експерти, допълнителната пожизнена пенсия за старост също се актуализира веднъж годишно към последния работен ден на месец ноември, като гарантираният й размер не се променя. Информацията е от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Пенсията от универсален пенсионен фонд се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) за дадено дружество през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база, пише БГНЕС.

Актуализацията се извършва по решение на изпълнителните директори на компанията, с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии през периода, за който се отнася и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер.