Заслужено отличие за Милена Симова от Държавен архив – Перник

Заслужено отличие за Милена Симова от Държавен архив – Перник

Държавна агенция „Архиви“ удостои с Грамота за дългогодишен всеотдаен труд и принос в развитието на държавните архиви в България Милена Симова, главен експерт в Държавен архив – Перник.

Професионалният и служебният ѝ път в системата започва в края на 90-те години на ХХ век и преминава през всички степени на професията. Работи по всички специализирани направления – контролно-методическа дейност, използване, популяризация, дигитализация. С нейна помощ през годините на постоянно съхранение са постъпили и са обработени голям обем документи. Благодарение на персоналните ѝ контакти и създаденото доверие в значими личности с местно и национално значение, са регистрирани множество лични фондове и колекции.

С нейната професионална помощ и съдействие в читалнята са консултирани студенти, докторанти, академични преподаватели, научни сътрудници и журналисти по теми от фондовата наличност. От печат излизат научни и краеведски изследвания (родови и селищни), които повторно се връщат като печатни издания в научната библиотека на архива. Десетки са участията ѝ на конференции и форуми, провеждани в областта и страната. Нейн продукт са първите дигитализирани документи в архива.