Пернишкото поделение на Държавен архив пази 6 документа,  особено ценни за България

Пернишкото поделение на Държавен архив пази 6 документа,  особено ценни за България

На 10- ти октомври българските архивисти отбелязват своя професионален празник. С Указ 515 от 10 октомври 1951 г. на Президиума на Народното събрание се създава Архивно управление в структурата на Министерство на вътрешните работи и се поставя началото на централизираната архивна дейност в България. През 1960 г. страната е приета за член на Международния съвет на архивите и оттогава датата се отбеляза като професионален празник.

Държавен архив – Перник е създаден в резултат от административно – териториалната реформа през 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Перник. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на държавни и общински институции на територията на област Перник и на личности с принос в различни сфери на обществено-културното, политическо и икономическо развитие на региона. Извършва научно-методическо ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2023 г. възлиза на 1743.35 линейни метра с 2388 архивни фонда (2304 учрежденски и 84 лични) и общ брой 125 139 архивни единици, 2048 частични постъпления и 1317 спомена. Застрахователният фонд се състои от 125 446 кадъра – 62 818 негативи и 62 628 позитиви.

Дигиталният архив в информационната система на държавните архиви от 2014 г. до днес се състои от 3778 броя дигитални обекта с 14513 броя мастер образа или общ обем 535,1 GB дигитализирани документи.

Шест документа от фондовата наличност са част от Регистъра на уникалните и особено ценни документи в Република България. Двадесет старопечатни книги са  дигитализирани и достъпни на административната страница на Държавна агенция „Архиви“ в рубриката „Старопечатни издания“, съхранявани в Държавен архив – Перник. Над 5000 снимки и документи са част от дигиталните платформи по теми: Войните на България, ФотоАрхив.Бг, Промяната 1989 г.

Първите двадесет фонозаписа от съхранявани в Държавен архив – Перник плочи на студио „Балкантон“ са цифровизирани в новооборудваното студио на Държавна агенция „Архиви“ и са част от Системата за електронно архивиране СЕА.

Между 800 и 1000 листа архивни документи всяка година се подлагат на реставрационни процеси. През 2023 г. нови 100 документа са микрофилмирани и стават част от Застрахователния фонд на Държавен архив – Перник.