Затягат контрола над фермерските пазари- ще се предлага само собствено производство

Затягат контрола над фермерските пазари- ще се предлага само собствено производство

Министерството на земеделието и храните разработва нова наредба по Закона за храните, която ще регламентира фермерските пазари с цел безопасност на предлаганите продукти и сигурност за потребителите. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред Националния съвет по храните, който се проведе в министерството тази седмица.

Трябва да приключат недобросъвестните практики на фермерските пазари с храни, предлагани като собствено производство, без да са такива, подчерта министър Вътев.

Основната цел на предложението за създаването на нова наредба за фермерските пазари е гъвкаво приложение на хигиенните изисквания, без да се прави компромис с безопасността, коментира заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев. Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева изрази становището, че общините са силно заинтересовани да има такъв регламент и ясни правила за  сигурност. Така ще могат да запазят своите производители и да дадат възможност тяхната продукция да стигне до потребителите.

В момента новата наредба се подготвя в рамките на работната група, след което предстои вътрешно-ведомствено съгласуване. Необходимо е да се създаде правно основание с промяна в Закона за храните.

Участниците в заседанието бяха информирани също, че земеделските производители, които предлагат директно от стопанствата малки количества преработена животинска продукция с регистрация по Наредба 26 от 2010 г., вече ще могат да правят доставки в цялата страна. Сега наредбата разрешава директната доставка на сурово мляко, млечни продукти, пчелен мед, яйца и други в областта, в която се намира фермата им и в една съседна на нея. Наредбата е преминала през съгласуване и нотификация пред ЕК и е необходимо изменение в Закона за храните, за да бъде обнародвана в Държавен вестник.

 Подготвя се проект на нов закон

 Министър Вътев съобщи, че с браншовите организации предстои да бъде обсъден подготвеният проект на Закон за търговията с храни, по който вече се работи съвместно с Министерството на икономиката. Той уточни, че по нормативната уредба работят водещи експерти в сферата на търговията. Планът засяга търговията с храни като специфична стока.

Експерти от МЗХ информираха за изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие към Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни и плановете за популяризиране на темата сред учениците, както и насърчаване на здравословното хранене.