ЦИК отхвърли жалбите на „ЛЕВИЦАТА“ и ГЕРБ за заличаването на четирите пернишки кметства

ЦИК отхвърли жалбите на „ЛЕВИЦАТА“ и ГЕРБ за заличаването на четирите пернишки кметства

ЦИК е отхвърлила жалбите на „ЛЕВИЦАТА“ и ГЕРБ за закриването на четирите пернишки кметства – „Църква“, „Изток“, „Бела вода“ и „Калкас“. В мотивите за взетото решение се казва, че съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България териториални единици са населените места и селищните образувания, а административно-териториални единици са областите и общините. Населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единица. Кметствата и районите са съставни административно-териториални единици в общините, а кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес. Съгласно чл.37 от въпросния закон, НСИ, съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството поддържа Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, но четирите кметства не съществуват в списъка на НСИ.

Решенията не са окончателни, те могат да бъдат обжалвани пред Административен съд.