На трудовата борса в Перник се търсят двама учители

На трудовата борса в Перник се търсят двама учители

Предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места през изминалата седмица намаляваха чувствително- с 23 и достигнаха 159. Добрата новина е, че свободните работни места за безработни висшисти се увеличиха, макар и само с 3 и достигнаха 14.

Все още е валидно предложението за работа на 15 охранители за Перник и София.

Освен това, през изминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, техник-механик, чистач-хигиенисти,  помощник-готвачи, касиер, борвергисти, продавач-консултанти, склададжии, инженер-конструктори, медицинска сестра социални дейности, общи работници, стругари, работници строителна изолация, машинни оператори шиене, химик-аналитик,  медицински сестри, водач на мотокар, готвач, електрошлосери,  автомонтьор, шлосери,  шивачи, детегледачка, сътрудници социални дейности, машинен оператор опаковане, гледач на работен добитък, сервитьори, санитар, кранисти, пакетировачи, комплектовачи,  шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, обслужващ работник промишлено производство, спедитори, разливач на метал, помощник- сладкар, сладкар, машинни оператори вулканизирне на гуми, социален работник социално подпомагане, обслужващ погребално бюро, машинисти на еднокофов багер,   работници в кухня, шофьор товарен автомобил, технически изпълнител, кроячи на текстил, водопроводчици, педагог, психолог, биолог, ресурсен учител, учител в детска градина, монтажници на електронни елементи, работници спомагателни шивашки дейности.

Пернишкият трудов пазар за пореден път показа, че е мобилен. Доказателство за това е фактът, че две поредни седмици свободните работни места в региона намаляваха, след това се увеличаха само с едно, а през изминалата седмица те отново намаляха и то с 23. Добрата новина е, че се увеличиха свободните места за безработните висшисти. Интересен факт е, че след близо месец от старта на новата учебна година, в Перник се търсят двама учители.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

През отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 145 свободни места и 14 за безработни висшисти.