Перничанката Рахила Авиотова с дарение за Държавен архив

Перничанката Рахила Авиотова с дарение за Държавен архив

Регистрираното в Държавен архив – Парник Частично постъпление 672 „Документални и снимкови материали по написването на книга от Рахила Авиотова за историята на Пионерския дом – Перник“ съдържа 30 архивни единици с хронологични граници 1951-2023 г.

Тук са обособени ръкописни бележки, предпечат, документи, снимки и албуми, използвани от Рахила Авиотова за написването на книгата „Дворецът на децата – Перник“ (Дом на радостта, творчеството и красотата). Групираните документи следват структурата на книгата и проследяват богатата история на Дома чрез дейността на многобройните школи, кръжоци и форми на извънкласна работа с деца. В голямата си част те представляват непубликувани фотодокументи и информации, останали извън формата на изданието. Снабдени са с вътрешен опис и бележки на автора, което улеснява бъдещото им използване.

При даряване на документите на Държавен архив – Перник  Рахила Авиотова  изрази желание постъплението да може да бъде допълвано от всеки, докоснал се до книгата и пожелал да допълни спомен, снимка или разказ към историята на Дома на творчеството и красотата.