Почти тройно са се увеличили болните от заразни болести в региона, твърдят от РЗИ- Перник

Почти тройно са се увеличили болните от заразни болести в региона, твърдят от РЗИ- Перник

Почти тройно са се увеличили болните от заразни болести в област Перник през изминалата седмица. Регистрираните болни през този период са 29, при 10 за предходната седмица. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Два пъти са нараснали и заболелите от остри респираторни заболявания и грип в региона. Констатирани са 33-ма болни през седмицата, при 17 за предходната. Заболеваемостта през този период е била 47,18%оо, при средна за страната 32,35 %оо към 2.10.2023 г.

Неприятната новина е, че през изминалата седмица над два пъти са нараснали и заразените с коронавирус. През периода са регистрирани 22-ма заболели, при само 9 за предходната седмица. Заболелите са от общините: Перник, Трън, Брезник и Радомир. Най-много са заболелите на възраст над 60 години- 7. След тях са възрастовите групи: 55-59 г.-4; 50- 54 г.-2; , 35-39 г.-2; 5-9 г.-1; 20-24 г.-1;  30-34 г.-1; 40-44 г.-1 и 45-49 г.-1. Към 01.10.2023 г в региона са активни 20 заболели с положителни тестове, 17 са изолирани в домашни условия и 3-ма са хоспитализирани в МБАЛ “Рахила Ангелова“- Перник.

Другата неприятна новина е, че през изминалата седмица са регистрирани 6 болни от ентероколит, при нито един за предходната. Става въпрос за деца, във възрастовите групи от: 0 г.-2; 1-4 г.-2; 5-9 г.-1 и 10-1 г.-1. Всички болни са от Перник. Между тях  няма епидемична връзка и всички се лекуват в СБАЛИПБ – София.

Има и 1 болен от трансмисивна инфекция. Касае се за жена на 72 г. от  Радомир, ухапана от кърлеж.

От РЗИ увериха, че за всички случаи са направени епидемиологични проучвания и са взети съответните противоепидемични мерки.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 136 проверки. От тях 44 са относно спазване забраната за тютюнопушене.

В резултат на упражнения контрол през седмицата, здравните инспектори са издали 5 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са общо 308 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.