Белодробната болница ще изгражда соларен парк за собствени нужди

Белодробната болница ще изгражда соларен парк за собствени нужди

Белодробната болница в Перник  има амбицията да последва примера на единствената за сега в страната болница- в Смолян и да изгради свой соларен парк. Това сподели управителят на „СБАЛББ-Перник“ ЕООД д-р Симеон Василев.

Това са някогашните гаражи на болницата

За целта  има идея да се премахнат стари порутени постройки, намиращи се зад сградата на болницата, които представляват четири гаражни клетки, със застроена площ от 201 кв. м, строени преди повече от 70 години.

„Тези сгради освен, че са неизползваеми, са и опасни, за което информирах Министерството на здравеопазването като принципал и кмета на община Перник.  Преди близо два месеца, със заповед на кмета на Перник Станислав Владимиров беше назначена комисия, която извърши цялостен оглед на състоянието на тези сгради  и излезе със заключение за тяхното премахване. Община Перник дори ни съдейства да намерим фирма, която се занимава именно с премахването на такива сгради. Имаме идеята, на мястото на тези съборетини да изградим покрит паркинг, на който да бъдат монтирани фотоволтаични панели.  Това ще ни позволи да намалим значително разходите на болницата за електроенергия, които в момента не са никак малко“, поясни д-р Василев.

Той поясни, че за да стане болницата по-привлекателно и предпочитано място за лечение, трябва да се подобри отоплението й. „Идеята ни е да монтираме във всяка стая климатици, които да се захранват от соларния парк, за да намалим разходите за ток. Имаме амбицията да направим болницата медицински център и база да обучение на специалисти. За тази цел болницата трябва да се акредитира по съответните критерии, които да докажат дали тя може да бъде база за обучение. Едно от изискванията е да  има собствена библиотека, каквато ние имаме в нашата болница. Дори изпратих писмо до МЗ за получаване на разрешение за създаването на медицински център към болницата с цел от една страна разширяване на дейността, а от друга увеличаване на пациентите. Превръщането на болницата в център за обучение на млади кадри ще бъде от полза не само за нашата болница, в която можем да привлечем млади медици, но и за здравните заведения в  Перник, които също изпитват остър недостиг на медици“, заяви д-р Василев. В подкрепа на това той допълни, че тази пролет в Белодробната болница е назначена завършилата наскоро медицина д-р Станчева. От седмица в болницата са назначени още двама медици със специалност, като единият от лекарите е от Перник, а другият- от София.

Според д-р Симеонов, с помощта на служителите от администрацията на болницата са кандидатствали по 4 проекта/за доставка на медицинска апаратура, ремонтни дейности и изграждане на фотоволтаична система/ от бюджета за капиталови разходи на Министерството на здравеопазването.

Управителят на Беодробната болница в Перник сподели, че сградата, в която се намира болницата, е морално остарял, с амортизирани комуникации- ВиК, топлопреносна  електропреносна мрежа. Сградата не е санирана,  има частично саниране на отделни елементи, част от помещенията се нуждаят от основен ремонт. Болничните стаи не отговарят на съвременните изисквания- в тях има по 4 и повече легла, има общ санитарен възел, а обзавеждането на стаите е старо и амортизирано. „Необходимо е извършването на основен ремонт с цел подобряване на битовите условия и привличането на повече пациенти. Радващото е, че имаме разбиране от страна на Министерството на здравеопазването и вярвам, че ще ни съдействат Белодробната болница в Перник да стане наистина модерна и да предлага отлични условия за качествено здравеопазване“, подчерта д-р Василев.