Секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков: Кметствата в „Изток“, „Църква“, „Калкас“ и Бела вода няма да се закрият, само няма да имат кметове

Секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков: Кметствата в „Изток“, „Църква“, „Калкас“ и Бела вода няма да се закрият, само няма да имат кметове

Община Перник е длъжна и ще вземе под внимание решението на ОИК за четирите кметства „Изток“, „Църква“, Бела вода и „Калкас“ и ще съобрази организацията на местните избори с новата ситуация.

„Жителите на Перник напълно основателно реагират  с тревога на решението на ОИК. Непрекъснато ни звънят хора от четирите кметства. Искам да кажа категорично на жителите на тези кметства , че говорим за не провеждане на избори за кмет в тези кметства, а не за закриване на кметствата. Това са две напълно различни неща.

Тези кметства не може да бъдат закрити с уведомителни писма от ЦИК или ОИК. Кметствата могат да се закрият само с решение на Общински съвет Перник. Решението какво ще се случва с тези кметства ще падне на плещите на новия  кмет, който ще бъде избран и  на Общински съвет. Всички дейности и услуги, които тези кметства предлагат на жителите си ще продължават да се извършват. Кметствата ще продължат да функционират като фронт-офиси на голямата Община Перник. Затова хората могат да бъдат спокойни“, поясни секретарят на община Перник Мартин Жлябинков.